งานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา

งานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ - 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักวิเทศสัมพันธ์

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
2. มีความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ การอ่าน การพูด การเขียน ในระดับดี

ลักษณะงาน
1. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทางไปประชุม สัมมนา ของผู้บริหารและคณะผู้บริหารของกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งอํานวยความสะดวกในการรับรองบุคคลหรือคณะบุคคลจากต่างประเทศ
2. ประสานงาน จัดเตรียมการประชุม และงานด้านพิธีการต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3. ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการพัฒนาระบบงานด้านวิเทศสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ
4. ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานหรือใช้เป็นข้อมูลประกอบการดําเนินการตามภารกิจ
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานล่าม/การท่องเที่ยว/จองห้อง/จองตั๋วเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 13 กุมภาพันธ์ 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://opsmoc.thaijobjob.com หัวข้อ “พนักงานราชการ”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์, งานล่าม/การท่องเที่ยว/จองห้อง/จองตั๋วติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม