งานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน - 25 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. พนักงานประจำสำนักงาน

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 13,280 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

ลักษณะงาน
1. ทางด้านธุรการ ทั้งงานสารบรรณ และงานการพิมพ์ หรือบันทึกข้อมูล ตรวจทานความถูกต้องของตัวอักษร รหัสต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์หรือบันทึกข้อมูล การถ่ายเอกสาร 
2. การสรุปรายงาน การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
3. การเบิกจ่ายพัสดุ จัดทําบัญชีเบื้องต้น การจัดเอกสารให้เป็นระบบ
 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานธุรการทั่วไปเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

2. พนักงานบริการ

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 12,430 - 13,280 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

ลักษณะงาน

1. การดูแล บํารุงรักษา และใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ภายในสํานักงาน
2. ส่งหนังสือทั้งใน และนอกสํานักงาน
3. ดูแลความเรียบร้อยในสํานักงานให้มีสภาพใช้งานเป็นปกติ

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงานเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 17 - 25 มิถุนายน 2567
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์กระทรวงการคลัง www.mof.go.th หัวข้อ สถานีข่าวกระทรวง > ข่าวสมัครงานกระทรวงการคลัง “ระบบรับสมัครสอบออนไลน์” หรือทางเว็บไซต์สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง http://paladmof.thaijobjob.com 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง, งานธุรการทั่วไป, งานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงานติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม