งานราชการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา

งานราชการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

อาจารย์ทางด้านการบัญชี

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 28,630 - 41,000 บาท 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรืออยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอก โดยผ่านการสอบอนุมัติหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ทางด้านบริหารธุรกิจ หรือทางด้านการบัญชี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. มีวิทยานิพนธ์ หรือมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่มอบหมายให้สอนหรือทําวิจัย
3. กรณีที่ผู้สมัครมีตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป ที่ได้รับการแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มีมาตรฐานไม่ต่ำกว่าข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจํา หรือประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ก.พ.อ.) กําหนดอยู่ก่อนแล้ว ไม่ต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานบัญชีเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ตามวันราชการในเวลา 08.30 - 16.30 น. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 0-2696-5737 หรือ 06-4396-6145, 08-5563-6355 แบบฟอร์มใบสมัครและรายละเอียด Download ได้ที่เว็บไซต์ www.tbs.tu.ac.th (เกี่ยวกับเรา >> ร่วมงานกับเรา >> แบบฟอร์ม >> ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, งานบัญชีติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม