คำศัพท์ที่ต้องรู้ก่อนกรอกใบสมัครงานภาษาอังกฤษ

24/04/23   |   133.3k   |  

 

 

JobThai Mobile Application สมัครงานง่าย ได้งานเร็ว

iOS

Android

Huawei AppGallery

 

การเขียนใบสมัครงาน (Application Form) คือหนึ่งเรื่องสำคัญในการสมัครงาน เราจึงต้องกรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด แต่บางบริษัทอาจใช้ฟอร์มใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษซึ่งอาจจะมีคำศัพท์หรือคำถามที่เราไม่เคยผ่านตามาก่อน ดังนั้นเราจึงควรเตรียมตัวไว้ให้พร้อมก่อนที่จะสมัครงาน วันนี้ JobThai เลยนำคำศัพท์และคำถามที่ต้องเจอในการกรอกใบสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษ โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ให้เข้าใจง่ายมาฝาก

 

รวมวิธีพูดภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพในสถานการณ์ต่าง ๆ สำหรับคนทำงาน ตอนที่ 1

 

ข้อมูลส่วนตัว (Personal Data)

ข้อมูลประวัติส่วนตัวสำคัญมาก เพราะเป็นด่านแรกที่จะบอกว่าคุณเป็นใครมาจากไหน เช่น  ชื่อ ที่อยู่ สถานภาพ ตรวจทานให้เรียบร้อยว่าข้อมูลติดต่อของเราถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นอีเมล หรือเบอร์โทรศัพท์ กรอกให้ครบ ชัดเจน เพราะถ้าคุณกรอกผิด แล้วใครจะติดต่อคุณได้ล่ะ?

คำศัพท์และความหมายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว

Salutation

คำนำหน้าชื่อ เช่น Miss (นางสาว) Mrs. (นาง) Mr. (นาย) และ Ms. (คำนำหน้าชื่อผู้หญิงแบบกลาง ๆ ที่ไม่ระบุว่าเป็นนางหรือนางสาว)

Maiden name

นามสกุลเดิมของผู้หญิง (ก่อนแต่งงาน)

Domicile

ภูมิลำเนา

Registered Address / Permanent Address

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

Marital Status

สถานสภาพการสมรส

Spouse’s Name

ชื่อคู่ครอง

Occupation

อาชีพ

Military Status

สถานภาพการเกณฑ์ทหาร คือ Discharged (ปลดประจำการแล้ว) Conscripted (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) Serving (อยู่ในระหว่างการเป็นทหารเกณฑ์) Exempted (ได้รับการยกเว้น)

Expected Salary

เงินเดือนที่ต้องการ

Dependents

ผู้ที่อยู่ในความอุปการะ

References / Referee

บุคคลอ้างอิง

Position applied for / Desired Position

ตำแหน่งที่สมัคร

 

ประวัติการศึกษา (Education Background)

ประวัติการศึกษาเป็นหนึ่งในข้อมูลสำคัญในการพิจารณ์รับเข้าทำงานว่าคุณจบสายที่เขาต้องการหรือเปล่า ในส่วนนี้ควรกรอกให้ละเอียดว่าคุณจบสถาบันไหน คณะอะไร วิชาเอกอะไร หรือกิจกรรมในตอนเรียน

คำศัพท์และความหมายเกี่ยวกับประวัติการศึกษา

Primary School

โรงเรียนประถมศึกษา

Secondary School / High School

โรงเรียนมัธยมศึกษา

Junior High School

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

Senior High School

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

Vocational Certificate

ประกาศนียบัตรประโยคอาชีวศึกษา (ปวช.)

High Vocational Certificate

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

Certificate / Degree Obtained

ประกาศนียบัตร / วุฒิการศึกษาที่ได้รับ

Bachelor’s Degrees

ระดับปริญญาตรี

Master’s Degrees

ระดับปริญญาโท

Doctoral Degrees

ระดับปริญญาเอก

Date Attended / Date of Attendance

วันที่เข้าเรียน / วันที่เริ่มงาน

Transcript / Statement of Marks

ใบแสดงผลการเรียน

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการทำงานแบบ Professional ตอนที่ 1

 

ประสบการณ์การทำงาน (Work Experiences)

ประวัติการทำงานถือเป็นข้อมูลที่สำคัญที่สุดในการพิจารณ์รับเข้าทำงานว่าคุณมีประวัติการทำงานตรงกับคุณสมบัติของตำแหน่งงานหรือไม่ กรอกชื่อบริษัทเก่าให้ถูกต้องอย่าสะกดผิดเด็ดขาด ส่วนรายละเอียดงานที่เคยทำคือส่วนที่ต้องใส่รายละเอียดให้ชัดเจนที่สุด ว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรบ้าง

 

ถ้าเป็นเด็กจบใหม่ ยังไม่เคยทำงานให้ใส่การฝึกงานของเราโดยเขียนรายละเอียดการฝึกงานให้ชัดเจน หรือถ้าเคยทำพาร์ทไทม์ ก็ใส่ได้เหมือนกัน

คำศัพท์และความหมายเกี่ยวกับประวัติการทำงาน

Work Experience / Previous Employment / Employment Records

ประสบการณ์การทำงาน

Brief Responsibilities

หน้าที่ความรับผิดชอบแบบย่อ

Period of Employment

ระยะเวลาทำงาน

Self-employed

ทำธุรกิจส่วนตัว หรือ เป็นฟรีแลนซ์

Seminars / Special Training Courses

การสัมมนาและการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ

Extracurricular Activities

กิจกรรมนอกหลักสูตร

Superior’s Name

ชื่อหัวหน้า

Name of Employer / Employer’s Name

บริษัทที่ทำงาน

 

4 ขั้นตอนการเตรียมตัวสมัครงานของนักศึกษาจบใหม่


คำถามในใบสมัครงาน

ส่วนท้ายของการกรอกใบสมัครจะมีคำถามให้ตอบ เช่น คำถามเกี่ยวกับการเริ่มเข้าทำงาน คำถามเกี่ยวกับผู้รับรอง คำถามการกระทำความผิด คำถามเกี่ยวกับสุขภาพ คำถามเกี่ยวกับการถือครองใบอนุญาตต่าง อ่านให้ดีแล้วเลือกเขียน หรือติ๊กช่องให้ถูก เพราะถ้าคุณติ๊กช่องผิดในหัวข้อเคยต้องโทษคดีทางกฎหมาย อาจจะทำให้คุณตกงานได้ง่าย ๆ เลย

คำถามและความหมาย

Person to notify in case of emergency

คนที่ติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน

Please give name and address only those who have known you in a professional ability

ชื่อและที่อยู่ของคนที่อ้างอิงความสามารถคุณได้

Willingness to Relocate

สามารถโยกย้ายสถานที่ทำงานได้ไหม?

Willingness to Travel

สามารถเดินทางไกลได้ไหม?

Do you have any friends or relatives employed by this company?

มีเพื่อนหรือญาติทำงานที่บริษัทนี้ไหม?

If related to anyone in our employ, state name and department.

ถ้ามีคนรู้จักทำงานที่นี่ ระบุชื่อและแผนก

Have you ever been terminated or asked to resign from a job?

เคยถูกให้ออกจากงานไหม?

Have you ever been convicted of a crime and/or had any illegal action?

เคยต้องโทษคดีทางกฎหมายไหม?

Do you have any congenital disease?

ท่านมีโรคประจำตัวไหม?

Have you ever been seriously or contracted with contagious disease?

เคยป่วยหนักและเป็นโรคติดต่อร้ายแรงไหม?

Do you have any physical handicaps, chronic diseases or other disabilities?

มีความบกพร่องพิการของร่างกาย หรือเป็นโรคติดต่อเรื้อรังที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานไหม?

Have you ever been any legal action taken against you?

เคยถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยทำผิดทางอาญาไหม?

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เราบอกไปเป็นเพียงคำศัพท์พื้นฐานที่เรามักจะเจอในใบสมัครงาน หรือ Application Form ต่าง ๆ แนะนำว่าการกรอกแบบฟอร์มทุกครั้งควรตรวจสอบความถูกต้องให้ดีก่อนส่ง เพราะข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์นั้นเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เราไม่ตอบพลาดข้อมูลสำคัญ รวมถึงดูเป็นผู้สมัครที่น่าสนใจขึ้นด้วย

 

มาสมัครงานง่าย ๆ โดยฝากประวัติกับเราได้ ที่นี่

 

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

 

ที่มา:

dailyenglish.in.th

lifestyle.campus-star.com

facebook.com/thesecretsofgettingtherightjob

tags : jobthai, jobs, งาน, หางาน, คนทำงาน, resume, เรซูเม่, การสมัครงาน, คนหางาน, career & tips, fresh graduate, จบใหม่ต้องรู้, job application, ใบสมัครงานติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม