งานราชการ กรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 1 อัตรา

งานราชการ กรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 1 อัตรา

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม พ.ศ. 2567

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นายช่างเทคนิค

จำนวน: 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งดํารงตําแหน่งนายช่างเทคนิคระดับปฏิบัติงาน หรือชํานาญงาน

ลักษณะงาน
1. ดูแล ควบคุม ตรวจซ่อมและบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ วัสดุและครุภัณฑ์อื่นๆ ในความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและพร้อมในการใช้งาน
2. ซ่อม สร้างผลิต ประกอบ ดัดแปลง เขียนหรือออกแบบ ติดตั้ง เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งการทดลองใช้เครื่องจักร เครื่องกลและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาและมาตรฐานงานช่างให้เกิดความปลอดภัย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานช่างเทคนิคเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์ขอโอนสามารถติดต่อสอบถาม หรือยื่นแบบแสดงความประสงค์ขอโอนตามแบบฟอร์มของกรมปศุสัตว์พร้อมหลักฐานด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ได้ที่ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เลขที่ 69/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 (ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์หมายเลข
0-2653-4444 ต่อ 2131-3

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กรมปศุสัตว์, งานช่างเทคนิคติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม