งานราชการ กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม พ.ศ. 2567

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ผู้ดูแลสนามบิน

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 11,280 บาท 

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

ลักษณะงาน
1. ตรวจตราดูแลความเรียบร้อยภายในสนามบิน (Airside) ดูแลความปลอดภัยให้แก่อากาศยานขณะที่มาทําการบินขึ้น-ลงที่ท่าอากาศยาน
2. ควบคุมดูแลไม่ให้มีเศษวัสดุ สัตว์ ยานพาหนะ หรือบุคคลเข้าไปในเขตทางวิ่ง ทางขับและลานจอด ดูแลการรุกล้ำแนวเขตสนามบิน บํารุงรักษา ซ่อมแซมสิ่งที่ชํารุดเสียหายเล็กน้อยภายในสนามบิน (Airside) รวมทั้งการรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ
3. จัดทํารายงานการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กรมท่าอากาศยาน, งานรักษาความปลอดภัยติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม