เปิดข้อมูลการหางาน และโอกาสในโลกการทำงานของนักศึกษาจบใหม่ ปีการศึกษา 2559 โดย JobThai

19/07/17   |   8.3k   |  

 

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา JobThai ได้จัดงานแถลงข่าวขึ้น ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ โดยได้รับเกียรติจากคุณแสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์ ผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าผู้บริหารด้านปฏิบัติการของ JobThai มาเผยถึงข้อมูลที่น่าสนใจในหัวข้อ “โอกาสในโลกการทำงานของนักศึกษาจบใหม่ ปีการศึกษา 2559” ทั้งในระดับปริญญาตรี และอาชีวศึกษา ซึ่งเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งาน JobThai กว่า 138,630 คน เพื่อนำเสนอให้เห็นว่าน้อง ๆ นักศึกษาจบใหม่กำลังให้ความสนใจสมัครงานประเภทไหน และทางฝั่งของบริษัทต้องการแรงงานในกลุ่มใดบ้าง ซึ่งจะช่วยให้น้อง ๆ นักศึกษาจบใหม่ที่กำลังมองหางาน หรือกำลังศึกษาอยู่ได้รู้ถึงความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน และเตรียมตัวเองให้พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่โลกของการทำงาน เพราะน้อง ๆ กลุ่มนี้เป็นแรงงานสำคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศต่อไปในอนาคต ซึ่งงานที่จัดขึ้นในครั้งนี้ก็ได้รับการตอบรับจากสื่อมวลชนหลายสำนักอย่างคับคั่ง

 

 

คุณแสงเดือนกล่าวว่าจากการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับงานที่นักศึกษาจบใหม่สมัครมากที่สุดพบว่างาน 5 อันดับที่ น้อง ๆ ระดับปริญญาตรีสมัคร คือ

     1. งานธุรการ/จัดซื้อ ร้อยละ 15.3

     2. งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ และ งานวิศวกรรม ร้อยละ 9.2  

     4. งานบัญชี/การเงิน ร้อยละ 8.2

     5. งานทรัพยากรบุคคล ร้อยละ 7.3

 

ในขณะที่งานที่น้อง ๆ อาชีวศึกษานั้นให้ความสนใจสมัครมากที่สุด คือ

     1. งานช่างเทคนิค ร้อยละ 23.3

     2. งานธุรการ/จัดซื้อ และ งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ ร้อยละ 15.8

     4. งานบัญชี/การเงิน ร้อยละ 10.9

     5. งานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร้อยละ 7.1

 

 

นอกจากนั้นคุณแสงเดือนยังได้หยิบเอาข้อมูลจากฝั่งบริษัท เกี่ยวกับตำแหน่งงานที่เปิดรับนักศึกษาจบใหม่มากที่สุดขึ้นมาพูดอีกด้วย โดยงานที่บริษัทเปิดรับนักศึกษาจบใหม่ระดับปริญญาตรีมากที่สุด ได้แก่

     1. งานขาย ร้อยละ 25.7 

     2. งานบริการลูกค้า ร้อยละ 9.9 

     3. งานอาหาร/เครื่องดื่ม ร้อยละ 8

     4. งานวิศวกรรม ร้อยละ 7.2

     5. งานช่างเทคนิค ร้อยละ 6.5

ดูงานที่เปิดรับนักศึกษาจบใหม่ระดับปริญญาตรีทั้งหมด ได้ ที่นี่

 

ส่วนงาน 5 อันดับแรกที่องค์กรเปิดรับสมัครน้อง ๆ สายอาชีวศึกษา คือ

     1. งานขาย ร้อยละ 29.7

     2. งานช่างเทคนิค ร้อยละ 16.8

     3. งานอาหาร/เครื่องดื่ม ร้อยละ 12.9

     4. งานบริการลูกค้า ร้อยละ 7.5

     5. งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ ร้อยละ 6.6

ดูงานที่เปิดรับนักศึกษาจบใหม่ระดับอาชีวศึกษาทั้งหมด ได้ ที่นี่

 

สาเหตุที่งานขายมีการเปิดรับมาเป็นอันดับหนึ่งทั้งระดับปริญญาตรีและอาชีวศึกษานั้น คุณแสงเดือนให้เหตุผลว่า เพราะงานสายนี้เป็นงานที่ทุกองค์กรต้องการ เนื่องจากเป็นงานที่หารายได้ให้กับองค์กร อีกทั้งยังเป็นงานที่นักศึกษาจบใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์ก็สามารถทำได้

 

 

ในเรื่องของอาชีพที่มีการแข่งขันสูงในกลุ่มของนักศึกษาจบใหม่ ระดับปริญญาตรี มี 5 อันดับ ดังนี้

     1. งานทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา ต่อ  44 คน

     2. งานสื่อสารมวลชน จำนวน 1 อัตรา ต่อ 25 คน

     3. งานวิทยาศาสตร์/วิจัยพัฒนา จำนวน 1 อัตรา ต่อ 24 คน

     4. งานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จำนวน 1 อัตรา ต่อ 15 คน

     5. งานอาจารย์/วิชาการ จำนวน 1 อัตรา ต่อ 13 คน

 

ซึ่งคุณแสงเดือนกล่าวว่า การที่งานทรัพยากรบุคคลเป็นงานที่มีการแข่งขันสูงนั้น อาจเป็นเพราะงานนี้เป็นงานที่เปิดรับน้อง ๆ ได้หลากหลายสาขา จึงทำให้เป็นอาชีพที่เป็นที่ต้องการของน้อง ๆ จำนวนมากนั่นเอง

 

ทางฝั่งของน้อง ๆ ระดับอาชีวศึกษานั้น อัตราการแข่งขันอาจจะไม่สูงเท่าระดับปริญญาตรี แต่ก็ยังคงเป็นที่ต้องการอยู่ไม่น้อยเช่นกัน โดยงานที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในระดับอาชีวศึกษา ได้แก่

     1. งานบัญชี/การเงิน จำนวน  1 อัตรา ต่อ 11 คน

     2. งานธุรการ/จัดซื้อ และ งานเลขานุการ จำนวน 1 อัตรา ต่อ 10 คน

     3. งานคอมพิวเตอร์/ไอที จำนวน 1 อัตรา ต่อ 7 คน

     4. งานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จำนวน 1 อัตรา ต่อ 6 คน

     5. งานการตลาด จำนวน 1 อัตรา ต่อ 5 คน

 

 

อีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจก็คือเรื่องของอัตราเงินเดือนของนักศึกษาจบใหม่ที่ทางบริษัทเสนอให้ ซึ่งพบว่าอัตราเงินเดือนของน้อง ๆ อาชีวศึกษามีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 11,000-15,000 บาท อาทิ งานช่างเทคนิค งานธุรการ/จัดซื้อ งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ ขณะที่ระดับปริญญาตรีเงินเดือนเฉลี่ยเริ่มต้นอยู่ที่ 11,000-25,000 บาท โดยงาน 3 อันดับที่มีค่าจ้างเฉลี่ยสูงสุด คือ

     1. งานวิทยาศาสตร์/วิจัยพัฒนา 16,000-25,000 บาท

     2. งานวิศวกรรม 15,000-25,000 บาท

     3. งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ งานบริการลูกค้า และงานการตลาด 15,000-20,000 บาท

 

อย่างไรก็ตามคุณแสงเดือนยังได้เน้นย้ำอีกด้วยว่า อัตราเงินเดือนที่กล่าวมานั้น เป็นเพียงแค่ข้อมูลภาพรวมโดยเฉลี่ยเท่านั้น แต่ในความเป็นจริง น้อง ๆ มีโอกาสที่จะได้รับเงินเดือนที่มากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ขึ้นอยู่กับทักษะ ความสามารถของแต่ละคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะทางด้านภาษา เพราะเป็นทักษะสำคัญที่จะเปิดโอกาสให้ต่อยอดไปยังทักษะอื่น ๆ ได้ รวมถึงประสบการณ์การทำงานต่าง ๆ คุณแสงเดือนจึงอยากฝากให้น้อง ๆ พัฒนาทักษะและความรู้ที่สอดคล้องกับงาน และฝึกงานหรือทำงานพิเศษเพื่อสั่งสมประสบการณ์ด้วย

 

 

นอกจากข้อมูลสถิติต่าง ๆ แล้ว ก่อนจะจบงานคุณแสงเดือนได้เผยอีกว่าจากการที่เคยไปสอบถามความคิดเห็นจาก HR กว่า 480 คนทั่วประเทศ ในประเด็นเกี่ยวกับปัญหาที่พวกเขาเจอจากการทำงานร่วมกับเด็กรุ่นใหม่ พบว่าองค์กรส่วนใหญ่มีความเห็นที่ตรงกันว่าปัญหาที่เจอมากที่สุด คือ การเปลี่ยนงานบ่อย ไม่อดทนต่อแรงกดดันและคำวิจารณ์ในเรื่องงาน ยังไม่สามารถปรับตัวเข้าสู่โลกการทำงานได้เพราะเป็นช่วงเปลี่ยนจากวัยเด็กเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ที่ต้องมีความรับผิดชอบเรื่องต่าง ๆ มากขึ้น รวมไปถึงมีความมั่นใจในตัวเองมากเกินไป และไม่ค่อยชอบถูกบังคับด้วยกฎระเบียบและกรอบต่าง ๆ ซึ่งคุณแสงเดือนก็ได้ให้คำแนะนำสำหรับน้อง ๆ เป็นการทิ้งท้ายไว้ว่า มี 3 คำที่อยากจะให้จำให้ขึ้นใจ และนำไปใช้ นั่นก็คือ "อดทน เปิดใจ และ ปรับตัว" เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานให้กับตัวน้อง ๆ เอง

ดูงานที่เปิดรับนักศึกษาจบใหม่ระดับปริญญาตรีทั้งหมด ได้ ที่นี่

 

ดูงานที่เปิดรับนักศึกษาจบใหม่ระดับอาชีวศึกษาทั้งหมด ได้ ที่นี่

 

JobThai มี Line แล้วนะคะ

ติดตามสาระความรู้สำหรับคนทำงาน ที่ย่อยง่าย อ่านสนุก และพูดคุยทุกแง่มุมเกี่ยวกับการทำงานอย่างใกล้ชิดที่

เพิ่มเพื่อน

 

tags : นักศึกษาจบใหม่, freshgrad, jobthai, สมัครงาน, หางาน, เด็กจบใหม่ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม