พาเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ 12 แห่งทั่วไทย

พาเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ 12 แห่งทั่วไทย
25/06/20   |   23.4k   |  

 

 

 

JobThai Mobile Application หางานง่ายใกล้ตัวคุณ โหลดเลย

iOS

Android

Huawei AppGallery

 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่สวยงามและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ชาวต่างชาติก็ต่างอยากมาเที่ยวสักครั้งในชีวิต เพราะเรามีทั้งวัฒนธรรม สถานที่ทางศาสนา และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์มากมาย โดยเฉพาะ “อุทยานประวัติศาสตร์” ซึ่งเป็นสถานที่ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี เป็นสถานที่ที่ประกอบไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรม ซากโบราณสถาน ที่อยู่อาศัย วัดวาอาราม และศาสนสถาน แวดล้อมไปด้วย สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ เช่น สระน้ำ คูคลอง ถนนและทางเดิน สวนป่า ซึ่งเป็นการผสมผสานกันระหว่างการก่อสร้างของมนุษย์กับธรรมชาติแวดล้อม 

 

แต่ JobThai รู้ว่าในเมื่อปัจจุบันหลายคนยังไม่พร้อมจะเดินทางจึงได้รวบรวมอุทยานประวัติศาสตร์ 12 แห่งทั่วไทยจากเว็บไซต์กรมศิลปากรมาไว้ในหน้าจอคุณแล้ว และที่สำคัญสามารถไปได้ด้วย “ปลายนิ้วเท่านั้น!” เพราะเป็นการพาเที่ยวเสมือนจริงโดยไม่ต้องก้าวเท้าออกจากบ้านแม้แต่ก้าวเดียว

 

1.อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร โดยหลักฐานที่ปรากฏนั้น แสดงให้เห็นถึงผลงานทางสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นของศิลปกรรมไทยยุคแรก ปัจจุบันมีการประกาศเขตพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยทั้งหมด 28,217 ไร่ และสำรวจพบโบราณสถานทั้งหมด 281 แห่ง มีโบราณสถานที่สำคัญในเขตกำแพงเมือง เช่น วัดช้างล้อม วัดเจดีย์เจ็ดแถว วัดนางพญา และโบราณสถานที่อยู่นอกกำแพงเมือง เช่น วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง วัดชมชื่น วัดเจ้าจันทร์ วัดสระปทุม นอกจากนั้นยังมีโบราณสถานที่ตั้งอยู่บนเขา เช่น วัดเจดีย์เก้ายอด วัดเจดีย์เอน วัดเขาใหญ่ล่าง และวัดเขาใหญ่บน

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

เที่ยวอุทยานเสมือนจริงได้ที่นี่

 

2.อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จ.สุโขทัย

อุทยานระวัติศาสตร์สุโขทัยมีโบราณสถานสำคัญตั้งอยู่กลางเมือง และกระจายตัวทั่วทั้งเมือง รวมทั้งพบโบราณสถานใหญ่น้อยกระจายอยู่ทั่วไปภายนอกกำแพงเมืองทั้งสี่ทิศ รวมแล้วมากกว่าสองร้อยแห่ง โดยมีขอบเขตพื้นที่ครอบคลุมโบราณสถานทั้งหมด 43,750 ไร่ หรือประมาณ 70 ตารางกิโลเมตร กรมศิลปากรได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของเมืองโบราณสุโขทัย จึงได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานเพื่อคุ้มครองพื้นที่ไว้เป็นมรดกของชาติ เพื่อไม่ให้เกิดการทำลายสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของเมือง และได้มีการประกาศขึ้นทะเบียนขอบเขตพื้นที่ครอบคลุมโบราณสถานทั้งหมดและก่อตั้งเป็นโครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยในปี 2519

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

เที่ยวอุทยานเสมือนจริงได้ที่นี่

 

3.อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่เมืองโบราณกำแพงเพชร ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง  เมืองโบราณกำแพงเพชรมีผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู วางตัวเป็นแนวขนานไปกับแม่น้ำปิง กำแพงเมืองแต่เดิมมีลักษณะเป็นคันดินและคูน้ำสามชั้น ต่อมาได้มีการพัฒนากำแพงเมืองชั้นในเป็นกำแพงก่อด้วยศิลาแลง เชิงเทินตอนบนก่อเป็นรูปใบเสมาและมีป้อมประตูโดยรอบ กรมศิลปากรได้ดำเนินการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่เมืองโบราณกำแพงเพชรมาอย่างต่อเนื่องทั้งการประกาศขึ้นทะเบียนและกำหนดขอบเขตโบราณสถาน รวมทั้งการก่อตั้งโครงการอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรขึ้น 

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

เที่ยวอุทยานเสมือนจริงได้ที่นี่

 

4.อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ จ.กาญจนบุรี

"เมืองสิงห์" แหล่งขุดพบโครงกระดูกมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ที่รู้จักใช้โลหะมาทำเครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องประดับ และพบฐานอิฐโบราณในสมัยทวารวดี อีกทั้งยังมีชื่อกล่าวถึงในจารึกปราสาทพระขรรค์ในประเทศกัมพูชา จากความสำคัญของโบราณสถานเมืองสิงห์แห่งนี้ กรมศิลปากรจึงได้ทำการบูรณะและปรับปรุง จากสภาพเดิมที่เป็นป่ารกร้าง โบราณสถานที่ทรุดโทรม จนทั้งเมืองสิงห์และโบราณสถานได้รับการบูรณะ และพัฒนาให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์อย่างสวยงาม

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

เที่ยวอุทยานเสมือนจริงได้ที่นี่

 

5.อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี จ.เพชรบุรี

เมื่อพุทธศักราช 2496 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ และทอดพระเนตรเห็นความรกร้างขาดการดูแล หมู่พระที่นั่งและอาคารต่าง ๆ ที่ต่างชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา จึงมีพระราชดำริให้บูรณปฏิสังขรณ์พระนครคีรีขึ้นให้คงสภาพดังเดิม จากนั้นกรมศิลปากรได้ดำเนินการสำรวจ และประกาศขึ้นทะเบียนพระนครคีรีเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติโดยกำหนดเขตโบราณสถานไว้ทั้งภูเขา รวม 3 ยอดเขา และกั้นเขตบริเวณโดยรอบพระนครคีรีออกไปจากตีนเขาอีก 20 เมตร นับเป็นการบูรณะครั้งใหญ่ของพระนครคีรี โดยได้เปิดอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พุทธศักราช 2532

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

เที่ยวอุทยานเสมือนจริงได้ที่นี่

 

6.อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

เมืองโบราณศรีเทพ มีความสำคัญมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายต่อเนื่องจนถึงวัฒนธรรมเขมรโบราณ มีรูปแบบแบ่งเป็นเมืองในและเมืองนอก ภายในตัว ‘เมืองใน’ มีโบราณสถานกระจายตัวอยู่ 48 แห่ง ที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาและศาสนาฮินดู มีรูปแบบศิลปกรรมในวัฒนธรรมทวารวดีและวัฒนธรรมเขมรโบราณ ซึ่งมีโบราณสถานที่สำคัญและมีขนาดใหญ่ ได้แก่ เขาคลังใน ปรางค์ศรีเทพ และ ปรางค์สองพี่น้อง ส่วน ‘เมืองนอก’ สำรวจพบโบราณสถานกว่า 64 แห่ง สระน้ำโบราณจำนวนมากนอกคูเมือง กำแพงเมืองโบราณ และยังมีการสำรวจพบโบราณสถานอย่างเขาคลังนอก ปรางค์ฤๅษี กลุ่มเขาคลังสระแก้ว และสระแก้ว สระน้ำโบราณขนาดใหญ่ 

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

เที่ยวอุทยานเสมือนจริงได้ที่นี่

 

7.อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกรม จ.สระแก้ว

ปราสาทสด๊กก๊อกธม เป็นชื่อเรียกในภาษาเขมรแปลว่า “รกไปด้วยต้นกกขนาดใหญ่” กรมศิลปากรได้สำรวจโบราณสถานและเริ่มโครงการอนุรักษ์และพัฒนาปราสาทสด๊กก๊อกธม ระหว่างพุทธศักราช 2539 - 2553 โดยดำเนินงานโบราณคดีและบูรณะโบราณสถานด้วยวิธีการประกอบคืนสภาพ ต่อมากรมศิลปากรก็ได้ประกาศจัดตั้งโครงการอุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอีกแห่งหนึ่ง

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

เที่ยวอุทยานเสมือนจริงได้ที่นี่

 

8.อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

กรุงศรีอยุธยาอดีตราชธานีอันยิ่งใหญ่ ประกอบไปด้วยพื้นที่เกาะเมืองที่มีแม่น้ำล้อมรอบ 3 สาย ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก และแม่น้ำลพบุรี และโบราณสถานประเภทพระราชวัง ศาสนสถาน สะพานโบราณ ย่านการค้าโบราณ รวมทั้งร่องรอยชุมชนชาวต่างชาติ โดยมีโบราณสถานไม่ต่ำกว่า 300 แห่ง จึงได้ถูกประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลกในชื่อ “นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา” โดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) ปัจจุบันพื้นที่นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและโบราณสถานต่าง ๆ ในเขตเมืองอยุธยา ได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและกรมศิลปากร เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลรักษา

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

เที่ยวอุทยานเสมือนจริงได้ที่นี่

 

9.อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จ.อุดรธานี

จากการสำรวจทางโบราณคดีที่ผ่านมาได้พบว่าบนภูพระบาทแห่งนี้ปรากฏร่องรอยกิจกรรมของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ อย่างการค้นพบภาพเขียนสีมากกว่า 54 แห่งบนภูเขาลูกนี้ และยังพบการดัดแปลงเพิงหินธรรมชาติให้กลายเป็นศาสนสถานของผู้คนในวัฒนธรรมทวารวดี เขมร ล้านช้าง และรัตนโกสินทร์ตามลำดับ ซึ่งร่อยรอยเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางสังคมของมนุษย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี กรมศิลปากรจึงดำเนินการขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจากกรมป่าไม้ โดยได้ประกาศขึ้นทะเบียนเขตโบราณสถาน จากนั้นได้พัฒนาแหล่งจนกลายเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทในที่สุด

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

เที่ยวอุทยานเสมือนจริงได้ที่นี่

 

10.อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์

ปราสาทพนมรุ้ง เป็นโบราณสถานศิลปะแบบเขมรในประเทศไทยที่มีความงดงามและมีความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ศาสนสถานแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่องค์พระศิวะ บนยอดเขาจึงเปรียบเสมือนเขาไกรลาสอันเป็นที่ประทับของพระศิวะ และยังเป็นสัญลักษณ์ของศูนย์กลางจักรวาลอีกด้วย กรมศิลปากรได้ดำเนินการอนุรักษ์ปราสาทพนมรุ้งโดยประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานปราสาทพนมรุ้ง และได้จัดตั้งโครงการอุทยานประวัติศาสตร์ขึ้น

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

เที่ยวอุทยานเสมือนจริงได้ที่นี่

 

11.อุทยานประวัติศาสตร์เมืองต่ำ จ.บุรีรัมย์

ปราสาทเมืองต่ำ เป็นศาสนสถานที่สร้างตามคติความเชื่อทางศาสนาฮินดู สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเพื่อถวายพระศิวะ มีลักษณะเป็นศาสนสถานประจำเมืองหรือชุมชน และจากการศึกษาทางโบราณคดีพบว่ามีการตั้งถิ่นฐานของชุมชนโบราณในละแวกนี้เป็นชุมชนขนาดใหญ่ เช่น ชุมชนบ้านโคกเมือง โคกยายคาน โคกสลอง แสดงถึงการตั้งถิ่นฐานของชุมชนที่มีอายุใกล้เคียงกับการสร้างปราสาท ซึ่งเป็นอิทธิพลศิลปะขอมแบบคลัง และบาปวน อาจกล่าวได้ว่าชุมชนโบราณที่ปราสาทเมืองต่ำมีความสัมพันธ์กับชุมชนโบราณใกล้เคียง บนเส้นทางอารยธรรมขอมจากเมืองพระนคร สู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

เที่ยวอุทยานเสมือนจริงได้ที่นี่

 

12.อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย จ.นครราชสีมา

ปราสาทหินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย “ปราสาทหินพิมาย” เป็นปราสาทหินที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นศูนย์กลางและเป็นปากประตูสำคัญจากลุ่มแม่น้ำมูล สู่เมืองพระนครของอาณาจักรกัมพูชาและบ้านเมืองในเขตลุ่มแน่น้ำเจ้าพระยา โบราณสถานที่ปรากฏอยู่ในเมืองพิมายมีอยู่หลายแห่งทั้งนอกเมืองและในเมือง แต่เกือบทั้งหมดมีสภาพปรักหักพังทรุดโทรมไปตามกาลเวลา จนเมื่อกรมศิลปากรได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลประเทศฝรั่งเศสที่เข้ามาสนับสนุนและบูรณะปราสาทหินพิมายจนเสร็จ

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

เที่ยวอุทยานเสมือนจริงได้ที่นี่

 

JobThai เปิด Official Group แล้ว

ถ้ากำลังหางาน หาคน หรืออยากพูดคุยทุกเรื่องเกี่ยวกับการทำงาน มา Join กับเราเลย 

 

ที่มา:

virtualhistoricalpark.finearts.go.th

tags : jobthai, lifestyle, เที่ยวอุทยานเสมือนจริง, เที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์, อุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริงติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม