JobThai เผยข้อมูลการหางานสมัครงานเพื่อสร้างโอกาสในการเข้าสู่โลกการทำงานของนักศึกษาจบใหม่

JobThai เผยข้อมูลการหางานสมัครงานเพื่อสร้างโอกาสในการเข้าสู่โลกการทำงานของนักศึกษาจบใหม่
01/08/17   |   6.8k   |  

อัตราการว่างงานในปีนี้ที่เพิ่มสูงขึ้นจนแตะระดับ 1.1% ถือว่าเป็นอัตราการว่างงานที่สูงขึ้นมากที่สุดในรอบหลายปี อาจจะทำให้น้อง ๆ นักศึกษาจบใหม่หลายคนเป็นกังวลในการหางานสมัครงาน โดยที่น้อง ๆ จะเริ่มเข้าสู่ตลาดแรงงานกันอย่างเต็มตัวในช่วงครึ่งปีหลังนี้ JobThai ในฐานะที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้หางานและองค์กรที่เปิดรับสมัครงาน ได้เก็บข้อมูลการหางาน รวมถึงการสมัครงานมาตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา โดยคุณแสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์ ผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าผู้บริหารด้านปฏิบัติการของ JobThai มาเผยถึงข้อมูลที่น่าสนใจในหัวข้อ “โอกาสในโลกการทำงานของนักศึกษาจบใหม่ ปีการศึกษา 2559” ทั้งในระดับปริญญาตรีและอาชีวศึกษา

โดย JobThai ได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานกว่า 138,630 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 120,000 คน และระดับอาชีวศึกษา 18,630 คน ถือเป็นจำนวนเกือบ 30% ของนักศึกษาจบใหม่ที่จะเข้าสู่โลกของการทำงานในปีนี้ เพื่อนำเสนอให้เห็นว่าน้อง ๆ นักศึกษาจบใหม่มีเทรนด์ในการหางานสมัครงานกันอย่างไร รวมถึงทางฝั่งขององค์กรยังต้องการแรงงานที่เป็นนักศึกษาจบใหม่เข้าไปทำงานในกลุ่มใดบ้างJobThai ได้รวบรวมเรื่องที่น่าสนใจจากภายในงานมาเป็นข้อมูลสำหรับให้น้อง ๆ นักศึกษาปริญญาตรีและอาชีวศึกษาที่กำลังมองหางาน ได้นำไปเตรียมตัวก้าวเข้าสู่โลกการทำงานต่อไป

 

ระดับปริญญาตรี

อาชีพที่นักศึกษาจบใหม่ระดับปริญญาตรี สมัครมากที่สุด

งานที่นักศึกษาจบใหม่สมัครมากที่สุดพบว่างาน 10 อันดับที่ น้อง ๆ ระดับปริญญาตรีสมัคร คือ

 

 

สายงานยอดนิยมที่น้องๆ นักศึกษาระดับปริญญาตรีให้ความสนใจสมัครงงานมากที่สุดคือ งานธุรการ/จัดซื้อ 15.3%  ตามมาด้วย 2 สาขาอาชีพที่มีจำนวนเท่ากันคือ งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ และงานวิศวกรรม 9.2%   

เนื่องจากงานธุรการ/จัดซื้อเป็นงานที่องค์กรส่วนมากต้องมี และยังเป็นตำแหน่งที่เปิดกว้างรับน้อง ๆ นักศึกษาจบใหม่จากหลากหลายสาขา ส่วนงานผลิต/ควบคุมคุณภาพและวิศวกรรม ถึงแม้ว่าจะเป็นตำแหน่งที่ไม่ได้ต้องมีในทุกธุรกิจ อีกทั้งยังต้องการคนที่จบมาในสาขาเฉพาะทางเท่านั้น แต่ก็ถือว่าเป็นสายงานยอดนิยมสำหรับน้อง ๆ ที่เรียนมาทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และยังเป็นงานที่ตลาดแรงงานมีความต้องการสูงอีกด้วย 

 

อาชีพที่เปิดรับนักศึกษาจบใหม่ระดับปริญญาตรี มากที่สุด

ตำแหน่งงานที่เปิดรับนักศึกษาจบใหม่มากที่สุด ได้แก่

 

 

อันดับแรกยังคงเป็น งานขาย  25.7% ที่เป็นอาชีพที่องค์กรต้องการมากที่สุดเนื่องจากเป็นอาชีพที่ต้องหารายได้ให้แก่องค์กร และยังเปิดกว้างให้กับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์หรือเด็กจบใหม่ด้วย อันดับที่ 2 คือ งานบริการลูกค้า เป็นอาชีพที่ต้องคอยดูแลลูกค้าที่ตำแหน่งงานขายหามาได้ ตำแหน่งงานนี้ก็เช่นเดียวกับงานขายคือเปิดโอกาสให้น้อง ๆ จากหลากหลายสาขาให้ได้เข้ามาทำงานกัน อันดับ 3 ก็คือ งานด้านอาหาร/เครื่องดื่ม เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีความเติบโตมากขึ้นสอดคล้องต่อเนื่องกับธุรกิจบริการและท่องเที่ยว ที่ขยายตัวและเป็นจุดเด่นมากของบ้านเรา

 

อาชีพที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุดในนักศึกษาจบใหม่ระดับปริญญาตรี

สาขาอาชีพที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุดในกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ระดับปริญญาตรี  ได้แก่

 

งานทางด้านทรัพยากรบุคคล มีอัตราการแข่งขันสูงเป็นอันดับ 1 โดยในหนึ่งอัตราจะมีใบสมัครส่งไปที่องค์กรถึง 44 ใบ เนื่องจากงานทางด้านทรัพยากรบุคคลนั้นเป็นตำแหน่งงานที่สำคัญ เกือบทุกองค์กรจะต้องมีและยังเปิดโอกาสให้น้อง ๆ จากหลายสาขา เช่น ศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารจัดการ กฎหมาย นิเทศศาสตร์ นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในงานทรัพยากรบุคคล ซึ่งจำนวนน้อง ๆ ที่จบจากคณะเหล่านี้มีจำนวนมากอยู่แล้วจึงทำให้อาชีพที่เป็นที่ต้องการของน้อง ๆ คณะเหล่านี้มีอัตราการแข่งขันสูงตามไปด้วย

ในขณะที่งานที่มีอัตราการแข่งขันอยู่ที่อันดับ 2  คือ งานสื่อสารมวลชน อัตราการแข่งขัน 1:25 งานสายสื่อสารมวลชนเป็นงานในฝันของน้อง ๆ ที่จบมาจากสายศิลปศาสตร์ แต่จากสถานการณ์ด้านสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีการปิดตัวลงหลายสำนัก ทำให้งานที่มีจำนวนไม่มากอยู่แล้วยิ่งน้อยลงไปอีก รวมถึงองค์กรยังต้องการคนที่มีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วมากกว่า ทำให้การแข่งขันในน้อง ๆ จบใหม่ มีสูงขึ้นมากจนเข้ามาติดอันดับ 2 ในปีนี้

งานที่มีการแข่งขันสูงเป็นอันดับ 3 คือ งานวิทยาศาสตร์/วิจัยพัฒนา มีอัตราการแข่งขัน 1:24 ซึ่งลดลงจากปีที่แล้ว (ปีที่แล้ว 1:32) เนื่องจากมีบริษัทที่เปิดรับตำแหน่งนี้อยู่ไม่มาก แล้วน้อง ๆ ที่จบการศึกษาจากสายวิทยาศาสตร์ในปีนี้ก็มีจำนวนลดลงไปเมื่อเทียบกับปีก่อน ทำให้อัตราการแข่งขันลดลงจากปีที่แล้ว

นอกจากสายอาชีพที่มีอัตราการแข่งขันสูงแล้ว ยังมีงานที่เป็นโอกาสสำหรับน้องๆ จบใหม่ ซึ่งมีอัตรางานจำนวนมากแต่มีจำนวนคนสมัครงานไม่สูงมากนัก ได้แก่ งานขาย งานอาหาร-เครื่องดื่ม งานช่างเทคนิค รวมถึงงานสุขภาพ/โภชนาการ และโยธา/สถาปัตย์

 

อาชีพที่นักศึกษาจบใหม่ระดับปริญญาตรีสมัครมากที่สุด เรียงตามเงินเดือนที่องค์กรเสนอ

เงินเดือนที่องค์กรเสนอให้กับน้อง ๆ นักศึกษาจบใหม่ระดับปริญญาตรีจากตำแหน่งงานที่น้อง ๆ สมัครมากที่สุด โดยเรียงตามเงินเดือนที่บริษัทเสนอให้ในปีนี้ มีดังนี้

 

 

ซึ่งงานที่องค์กรเสนอเงินเดือนให้สูงส่วนใหญ่จะเป็นงานเฉพาะทาง ที่ต้องการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ หรือที่เรียกว่าเป็นงานในกลุ่ม STEM (Science/Technology/Engineer/Mathematic)โดยเงินเดือนที่นำมาเสนอในตารางนี้เป็นค่าเฉลี่ยนเท่านั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถของน้อง ๆ เองด้วยซึ่งอาจจะสามารถมีเงินเดือนที่สูงกว่าหรือต่ำกว่านี้ก็ได้

 

ดูงานที่เปิดรับนักศึกษาจบใหม่ระดับปริญญาตรีทั้งหมด ได้ ที่นี่

 

ระดับอาชีวศึกษา

สำหรับโอกาสในโลกของการทำงานสำหรับน้องๆ ระดับอาชีวศึกษาจากข้อมูลของ JobThai พบว่า

อาชีพที่นักศึกษาจบใหม่ระดับอาชีวศึกษา สมัครมากที่สุด

งานที่น้อง ๆ อาชีวศึกษานั้นให้ความสนใจสมัครมากที่สุด ได้แก่ 

 

 

น้อง ๆ ระดับอาชีวศึกษาที่เข้ามาใช้บริการ JobThai นิยมสมัครงานใน 5 อันดับแรกนี้รวมกันมากกว่า 60% นอกจากนี้งานในอันดับที่ 1, 2 และ 5 นี่เป็นงานเฉพาะทางที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของน้อง ๆ อาชีวศึกษา คือ งานช่างเทคนิค/ซ่อมบำรุง งานด้านผลิต/ควบคุมคุณภาพ และงาน Logistics/Supply Chain  

และงานอันดับ 2 งานธุรการ/จัดซื้อ และอันดับ 4 งานบัญชี/การเงิน เป็นอาชีพที่จำเป็นเกือบทุกบริษัทซึ่งมีอัตราการเปิดรับจำนวนมากและเป็นหลักสูตรที่เปิดสอนน้อง ๆ ระดับอาชีวศึกษาโดยตรงด้วยจึงทำให้มีน้อง ๆ ที่สนใจสมัครงานนี้กันมาก

 

อาชีพที่เปิดรับนักศึกษาจบใหม่ระดับอาชีวศึกษา มากที่สุด

อาชีพที่องค์กรเปิดโอกาสให้กับน้อง ๆ นักศึกษาจบใหม่ในระดับอาชีวศึกษาเข้าไปร่วมงานด้วย คือ

 

 

อันดับ 1 เป็น งานขาย 29.7% เป็นตำแหน่งสำคัญที่จะช่วยหาเงินให้องค์กร ซึ่งก็พร้อมเปิดรับน้อง ๆ ที่ไม่มีประสบการณ์เข้ามาทำงานในตำแหน่งนี้ อันดับ 2 งาน ช่างเทคนิค/ซ่อมบำรุง 16.8% เป็นสาขาที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและความสามารถจากน้อง ๆ อาชีวศึกษา ฃที่ได้รับการฝึกฝนและปฏิบัติจริงมาอย่างเข้มข้น อันดับ 3 งาน อาหารและเครื่องดื่ม 12.9% ตำแหน่งงานที่องค์กรต้องการก็คือตำแหน่งพนักงานประจำร้าน Barista Bartenders รวมถึงตำแหน่งกุ๊ก เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม โดยเฉพาะร้านอาหารประเภท Franchise ที่กำลังขยายตัวเป็นอย่างมาก

 

อาชีพที่มีอัตตราการแข่งขันสูงสุดในนักศึกษาจบใหม่ระดับอาชีวศึกษา

ในฝั่งของอัตราการแข่งขันของระดับอาชีวศึกษานั้น อัตราการแข่งขันอาจจะไม่สูงเท่าระดับปริญญาตรี แต่ก็ยังคงเป็นที่ต้องการอยู่ไม่น้อยเช่นกัน โดยงานที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในระดับอาชีวศึกษา ได้แก่

 

 

อาชีพที่นักศึกษาจบใหม่ระดับอาชีวศึกษาสมัครมากที่สุด เรียงตามเงินเดือนที่องค์กรเสนอ

 

 

อีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจก็คือเรื่องของอัตราเงินเดือนของนักศึกษาจบใหม่ที่ทางบริษัทเสนอให้ ซึ่งพบว่าอัตราเงินเดือนของน้อง ๆ อาชีวศึกษามีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 11,000 - 15,000 บาท ซึ่งอย่างไรก็ตามอัตราเงินเดือนเหล่านี้เป็นเพียงแค่ข้อมูลภาพรวมโดยเฉลี่ยเท่านั้น ก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับเงินเดือนที่มากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับทักษะและความสามารถของแต่ละบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะทางด้านภาษา เพราะเป็นทักษะสำคัญที่จะเปิดโอกาสให้ต่อยอดไปยังทักษะอื่น ๆ ได้ รวมถึงประสบการณ์การทำงานต่าง ๆ ได้อีกด้วย 

 

ดูงานที่เปิดรับนักศึกษาจบใหม่ระดับอาชีวศึกษาทั้งหมด ได้ ที่นี่

 

JobThai มี Line แล้วนะคะ

ติดตามสาระความรู้สำหรับคนทำงานที่ย่อยง่าย อ่านสนุก และพูดคุยทุกแง่มุมเกี่ยวกับการทำงานอย่างใกล้ชิดที่

เพิ่มเพื่อน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, นักศึกษาจบใหม่, freshgrad, newgrad, jobthai, โอกาส, โลกการทำงานติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม