5 สายงานวิศวกรน่าสนใจ สำหรับเด็กจบใหม่ที่เปิดรับสมัครในขณะนี้

02/07/20   |   12.2k   |  

ในชีวิตประจำวันของเราล้วนเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมกันไม่มากก็น้อย ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร การคมนาคม ที่อยู่อาศัย หรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ โดยความหมายของวิศวกรรมศาสตร์ก็คือ การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อออกแบบหรือพัฒนา กระบวนการผลิต ระบบ เครื่องจักรและโครงสร้าง เพื่อให้เหมาะกับความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยต้องใช้งานได้จริงและที่สำคัญต้องปลอดภัยด้วย

 

ซึ่งงานวิศวกรนั้นสามารถแยกย่อยออกมาได้หลายสาขา และเป็นสายงานที่ยินดีรับเด็กจบใหม่ค่อนข้างมาก วันนี้ JobThai จึงได้คัดเอางานวิศวกร 5 สาขาน่าสนใจที่มีตำแหน่งงานสำหรับเด็กจบใหม่มาฝาก

 

วิศวกรไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/สื่อสาร

วิศวกรไฟฟ้านั้นไม่ได้มีแค่คนที่คอยดูแลเรื่องการจ่ายไฟ หรือคนที่ทำงานในโรงงานไฟฟ้าเพียงเท่านั้น แต่ศาสตร์ด้านไฟฟ้านั้นเป็นศาสตร์ที่ทำงานเกี่ยวเนื่องกับอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบและพัฒนาแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมไปถึงการสื่อสารโทรคมนาคมที่จะต้องใช้หลักการของการส่งสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งอีกด้วย

ตำแหน่งงานสำหรับเด็กจบใหม่ที่น่าสนใจ

Electrical and Control Engineer [Cal-Comp Electronics (Thailand) Co., Ltd.]

วิศวกรไฟฟ้าคุมงาน (ประจำ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี) **รับเด็กจบใหม่** [บริษัท ดี.พี. เทรดดิ้ง จำกัด]

 

ดูตำแหน่งงาน วิศวกรไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/สื่อสาร สำหรับเด็กจบใหม่ ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง

สายงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอาคาร ถนน สะพาน อุโมงค์ เขื่อน เป็นต้น โดยจะมีหน้าที่ตั้งแต่การขุดเจาะสำรวจพื้นที่ ไปจนถึงการดูแลระบบไฮดรอลิก และระบบโครงสร้างของงานก่อสร้าง ซึ่งงานดังกล่าวจะต้องมีการวางแผนกำหนดขั้นตอนเป็นอย่างดี และต้องสามารถให้คำปรึกษารายละเอียดโครงการกับวิศวกรสาขาอื่น ๆ ในการทำงานร่วมกัน

ตำแหน่งงานสำหรับเด็กจบใหม่ที่น่าสนใจ

วิศวกรโยธา ( Underground Cable System ) [บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)]

วิศวกรจบใหม่ [ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีที โฮม บิลเดอร์ แอนด์ ดีไซน์]

 

ดูตำแหน่งงาน วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง สำหรับเด็กจบใหม่ ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์

วิศวกรเครื่องกลเป็นสาขาที่มีความสำคัญมากต่อการดำเนินงานในอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท นอกจากจะเป็นคนที่มีหน้าที่ในการออกแบบและผลิตเครื่องจักรแล้ว ยังต้องสามารถติดตั้ง ควบคุมการทำงาน บำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักร เพื่อให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างราบรื่น และไม่เกิดปัญหาที่จะส่งผลต่อกระบวนการผลิต รวมถึงยังสามารถทำงานเกี่ยวข้องกับยานยนต์ประเภทต่าง ๆ ได้ด้วย เพราะวิศวกรรมยานยนต์ล้วนต้องใช้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลมาร่วมด้วยทั้งสิ้น

ตำแหน่งงานสำหรับเด็กจบใหม่ที่น่าสนใจ

QA Incoming Engineer (สาขา Mechanical) [บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด]

Mechanical Engineer (CAD engineer/Site engineer) [Taikisha (Thailand) Co.,Ltd.]

 

ดูตำแหน่งงาน วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ สำหรับเด็กจบใหม่ ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

วิศวกรการผลิต

มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด  ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ การทดสอบการผลิต ควบคุมต้นทุนการผลิต ควบคุมและพัฒนาเครื่องจักรและกระบวนการการผลิตทั้งหมด เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพมากที่สุด คนที่ทำงานด้านนี้จึงต้องมีทักษะและความรู้ครอบคลุมทั้งในด้านการออกแบบพัฒนา กรรมวิธีการผลิต และการบริหารจัดการระบบการผลิต

ตำแหน่งงานสำหรับเด็กจบใหม่ที่น่าสนใจ

วิศวกรควบคุมการผลิต (รับเด็กจบใหม่/ภาษาอังกฤษดี-ประจำ จ. ระยอง) [กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์]

Production Engineer [บริษัท พี.เจ.ชลบุรี พาราวู้ด จำกัด]

 

ดูตำแหน่งงาน วิศวกรการผลิต สำหรับเด็กจบใหม่ ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน

วิศวกรอุตสาหการคือคนที่ทำหน้าที่ในการออกแบบ วางแผน จัดตั้ง บริหารจัดการ ควบคุม และพัฒนากระบวนการผลิต และระบบงานที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้การทำงานระหว่างคนและเครื่องจักรในการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยนำหลักเกณฑ์และวิธีวิเคราะห์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เข้ามาใช้ ไปพร้อม ๆ กับความรู้ความชำนาญทางด้านคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และสังคมศาสตร์

ตำแหน่งงานสำหรับเด็กจบใหม่ที่น่าสนใจ

QA Engineer (ประจำโรงงานในนิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง) [Takahata Precision (Thailand) Co., Ltd.]

Machatronic Engineer [บริษัท วัฒนไพศาลเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด]

 

ดูตำแหน่งงาน วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน สำหรับเด็กจบใหม่ ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูงานวิศวกร สำหรับเด็กจบใหม่ ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

 
JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน
Public group · 23,411 members
Join Group
 

 

tags : jobs update, jobs, งาน, หางาน, คนทำงาน, วิศวกร, งานสายวิศวกร, เด็กจบใหม่, สมัครงาน, freshgrad, นักศึกษาจบใหม่ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม