งานราชการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 4 กันยายน พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านเคมีและวัสดุศาสตร์)

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางวัสดุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพทางเคมี และสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางเกษตรเคมี

ลักษณะงาน
1. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานคําขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านเคมีและวัสดุศาสตร์ โดยตรวจสอบทางเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ เพื่อเสนอความเห็นในการพิจารณาตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตรให้      ถูกต้องตามเทคนิควิชาการและข้อกําหนดกฎหมาย
2. จําแนกสัญลักษณ์การประดิษฐ์ของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านเคมีและวัสดุศาสตร์ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบ
 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

จำนวน: 2 อัตรา

เงินเดือน: 19,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

ลักษณะงาน

1. บริหารจัดการ วางแผน และควบคุมการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ รวมทั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมฯ
2. บริหารและบํารุงรักษาเครือข่ายให้ครอบคลุมผ่านระบบเครือข่ายสื่อต่างๆ

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานคอมพิวเตอร์/ไอที,งานวิศวกรคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. ถึง 24.00 น. ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://ipthailand.thaijobjob.com หรือ http://www.ipthailand.go.th หัวข้อ "รับสมัครงานกรมทรัพย์สินทางปัญญา"

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กรมทรัพย์สินทางปัญญา, งานวิทยาศาสตร์, งานคอมพิวเตอร์/ไอที, งานวิศวกรคอมพิวเตอร์ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม