5 สายงานวิศวกรที่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครมากที่สุด

5 สายงานวิศวกรที่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครมากที่สุด
08/04/21   |   3.7k   |  

วิศวกร เป็นหนึ่งสายงานที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือน การคมนาคม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงโครงข่ายสาธารณูปโภค โดยการคิดวิเคราะห์ วางแผน และนำความรู้ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ รวมถึงประสบการณ์ต่าง ๆ มาประยุกต์เข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราทุกคน ซึ่งงานวิศวกรก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีสาขาเฉพาะจำนวนมาก เช่น วิศวกรไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/สื่อสาร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์และวิศวกรการผลิต JobThai จึงรวบรวมตำแหน่งงานว่างในงานวิศวกรสายต่าง ๆ ที่มีตำแหน่งงานเปิดรับมากที่สุดมาฝาก

วิศวกรไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/สื่อสาร

1,016 อัตรา

วิศวกรไฟฟ้านั้นไม่ได้มีแค่คนที่คอยดูแลเรื่องการจ่ายไฟ หรือคนที่ทำงานในโรงงานไฟฟ้าเพียงเท่านั้น แต่ศาสตร์ด้านไฟฟ้านั้นเป็นศาสตร์ที่ทำงานเกี่ยวเนื่องกับอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบและพัฒนาแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมไปถึงการสื่อสารโทรคมนาคมที่จะต้องใช้หลักการของการส่งสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งอีกด้วย

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

SMT ICT Engineer [QMB Co.,Ltd.]

Product Engineer ( วิศวกรไฟฟ้า ) [LeKise Lighting Co., Ltd.]

 

ดูตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง

583 อัตรา

อาชีพวิศวกรโยธา/ก่อสร้าง คือสายงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอาคาร ถนน สะพาน อุโมงค์ เขื่อน เป็นต้น โดยจะมีหน้าที่ตั้งแต่การขุดเจาะสำรวจพื้นที่ ไปจนถึงการดูแลระบบไฮดรอลิก และระบบโครงสร้างของงานก่อสร้าง ซึ่งงานดังกล่าวจะต้องมีการวางแผนกำหนดขั้นตอนเป็นอย่างดี และต้องสามารถให้คำปรึกษารายละเอียดโครงการกับวิศวกรสาขาอื่น ๆ ในการทำงานร่วมกัน

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

Project Engineer / วิศวกรโครงการ (โครงสร้าง,สถาปัตย์,งานระบบ) [บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)]

ผู้จัดการแผนกออกแบบโครงสร้าง(โยธา) [บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด]

 

ดูตำแหน่ง วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์

452 อัตรา

วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ เป็นอีกหนึ่งสายอาชีพที่มีความสำคัญต่องานสายอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสายอาชีพที่ทำหน้าที่วางแผน ออกแบบ ดูแลระบบเครื่องจักร ให้การทำงานเป็นไปตามแผนและอยู่ในระยะเวลาที่กำหนด หากอุตสาหกรรมขาดวิศวกรเครื่องกลไปก็คงไม่สามารถดำเนินการผลิตให้เป็นไปตามระยะเวลาหรือตามแผนได้

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

Sourcing Engineer [Sony Technology (Thailand) Co., Ltd.]

วิศวกรเครื่องกล ประจำ MBK CENTER [บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)]

 

ดูตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

วิศวกรการผลิต

378 อัตรา

วิศวกรการผลิตมีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด  ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ การทดสอบการผลิต ควบคุมต้นทุนการผลิต ควบคุมและพัฒนาเครื่องจักรและกระบวนการการผลิตทั้งหมด เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพมากที่สุด คนที่ทำงานด้านนี้จึงต้องมีทักษะและความรู้ครอบคลุมทั้งในด้านการออกแบบพัฒนา กรรมวิธีการผลิต และการบริหารจัดการระบบการผลิต

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

Production Engineer (ประจำ จ. ระยอง) [กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์]

วิศวกรแผนกผลิต [Swan Industries (Thailand) Co., Ltd.]

 

ดูตำแหน่ง วิศวกรการผลิต ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน

365 อัตรา

วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน เป็นผู้ดูแล วางแผน และศึกษาระบบ ภายในโรงงานต่าง ๆ เพื่อทำหน้าที่วางสายพาน ระบบผลิต และการวางตำแหน่งต่าง ๆ รวมถึงระบบที่อยู่ในธุรกิจอื่น ๆ เช่น ธุรกิจบริการ, ส่วนงานจัดการห่วงโซ่อุปทาน, ส่วนงานโลจิสติกส์/ขนส่ง ฯลฯ ซึ่งวิศวกรอุตสาหการก็สามารถเข้าไปทำงานได้ทั้งหมด

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

Procurement Engineer [SEIKO PRECISION (Thailand) Co., Ltd.]

วิศวกรรมอุตสาหการ [บริษัท มหาธานีอุตสาหกรรม จำกัด]

 

ดูตำแหน่ง วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่ง งานวิศวกร ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

 
JobThai Official Group
Public group · 102,000 members
Join Group
 

tags : jobs update, jobthai, jobs, งาน, หางาน, สมัครงาน, คนทำงาน, วิศวกร, engeineer, หางานวิศวกรติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม