5 งานวิศวกรในองค์กรชั้นนำที่มีตำแหน่งงานเปิดรับมากที่สุด

5 งานวิศวกรในองค์กรชั้นนำที่มีตำแหน่งงานเปิดรับมากที่สุด
03/03/22   |   3.5k   |  

วิศวกร อีกหนึ่งสายอาชีพที่มีหน้าที่รังสรรค์สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรื่อน การคมนาคม จนไปถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาล้วนต้องผ่านการคิดวิเคราะห์ วางแผน และนำความรู้ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ รวมถึงประสบการณ์ที่สะสมมาเพื่อประยุกต์เข้าด้วยกัน ซึ่งวิศวกรก็มีอยู่หลากสาขาอย่าง วิศวกรไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/สื่อสาร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ และวิศวกรการผลิต JobThai เลยรวบรวมตำแหน่งงานว่างในงานวิศวกรสายต่าง ๆ ที่มีตำแหน่งงานเปิดรับมากที่สุดมาฝาก

วิศวกรไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/สื่อสาร

วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ และวิศวกรสื่อสาร เป็นสาขาที่มีความเกี่ยวข้องกัน ทั้งวิศวกรไฟฟ้าที่ไม่ได้มีแค่คนที่คอยดูแลเรื่องการจ่ายไฟ หรือคนที่ทำงานในโรงงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นศาสตร์ที่ต้องทำงานเกี่ยวเนื่องกับอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบและพัฒนาแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงการสื่อสารโทรคมนาคมที่จะต้องใช้หลักการของการส่งสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งอีกด้วย

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

Junior M&E Engineer - บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด

SMT NXT Engineer - QMB Co., Ltd.

 

ดูตำแหน่งงาน วิศวกรไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/สื่อสาร ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง

สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอาคาร ถนน สะพาน อุโมงค์ เขื่อน หรือสถาปัตยกรรมที่เราใช้หรือเห็นอยู่ในปัจจุบัน ล้วนต้องผ่านการวางแผนและกำหนดขั้นตอนมาอย่างดี จากวิศวกรโยธา/ก่อสร้างที่มีหน้าที่ตั้งแต่การขุดเจาะสำรวจพื้นที่ การดูแลระบบไฮดรอลิก และระบบโครงสร้างของงานก่อสร้าง นอกจากนี้วิศวกรโยธา/ก่อสร้างยังต้องสามารถให้คำปรึกษารายละเอียดโครงการกับวิศวกรสาขาอื่น ๆ ในการทำงานร่วมกันอีกด้วย

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

Site Engineering - บริษัท แซมพ์ ไอคอน (ประเทศไทย) จำกัด

Civil Engineer (Design) - กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด

 

ดูตำแหน่งงาน วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

วิศวกรการผลิต

กว่าที่สินค้าชนิดหนึ่งจะถูกขายออกสู่ตลาดและสามารถทำกำไรให้กับบริษัทได้ สินค้าชนิดนั้นต้องมีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของวิศวกรการผลิตที่ต้องคอยดูแลและรับผิดชอบกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการออกแบบ ทดสอบการผลิต ต้นทุนการผลิต ควบคุมและพัฒนาเครื่องจักรและกระบวนการการผลิตทั้งหมด เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพมากที่สุด วิศวกรการผลิตเลยต้องมีทักษะและความรู้ครอบคลุมทั้งในด้านการออกแบบพัฒนา กรรมวิธีการผลิต และการบริหารจัดการระบบการผลิต

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

วิศวกรการผลิต - กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์

Production Engineer - บริษัท ซูมิริโกะ เคมิคัล แอนด์ พลาสติก โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

ดูตำแหน่งงาน วิศวกรการผลิต ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์

เครื่องกลและยานยนต์ เป็นสาขาที่มีความสำคัญมากต่อการดำเนินงานในอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท มีหน้าที่ดูแลด้านการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมโดยตรง ไม่ว่าจะเป็น การออกแบบระบบ ทดสอบการผลิต ควบคุมและพัฒนาเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้คุณภาพมากที่สุดคนที่ทำด้านนี้จึงต้องมีทักษะและความรู้ครอบคลุมทั้งด้านการออกแบบ กรรมวิธีผลิต และการบริหารจัดการระบบ

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

Machine Maintenance Engineer - HOYA LAMPHUN LTD.

New Product Design Engineer - บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด

 

ดูตำแหน่งงาน วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน

วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน สายงานที่ทำหน้าที่ในการออกแบบ วางแผน จัดตั้ง บริหารจัดการ ควบคุม และพัฒนากระบวนการผลิต และระบบงานที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้การทำงานระหว่างคนและเครื่องจักรในการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยนำหลักเกณฑ์และวิธีวิเคราะห์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เข้ามาใช้ ไปพร้อม ๆ กับความรู้ความชำนาญทางด้านคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และสังคมศาสตร์

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

วิศวกรอุตสาหการ - SOT Engineering Group Co., Ltd.

Parts Engineer - SEIKO PRECISION (Thailand) Co., Ltd.

 

ดูตำแหน่งงาน วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานวิศวกรทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของบริษัท

 
JobThai Official Group
Public group · 300,000 members
Join Group
 

 

tags : jobthai, jobs update, งาน, หางาน, สมัครงาน, งานวิศวกร, วิศวกรติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม