แนะนำตำแหน่งงานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยจากบริษัทชั้นนำ

31/05/24   |   12.5k   |  

งานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเป็นงานที่มีความสำคัญในการดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยเฉพาะบางอุตสาหกรรมที่ต้องทำงานกับอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่ต้องอาศัยความระมัดระวังในการใช้งานหรืออุตสาหกรรมที่มีการใช้สารเคมีหรือมีของเสียจากการผลิตที่ต้องได้รับการบำบัด ตำแหน่งงานด้านความปลอดภัยมักมีหน้าที่หลักในการวิเคราะห์ ตรวจสอบและเสนอแนะให้องค์กรปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของคนทำงาน ในขณะที่ตำแหน่งงานด้านสิ่งแวดล้อมก็จะต้องดูแลการทำงานในด้านต่าง ๆ ขององค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานและเกิดกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด สำหรับผู้ที่จะมาทำงานสายนี้มักจบการศึกษาในวิชา เช่น สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทำให้ตำแหน่งงานของสายนี้ค่อนข้างมีหลากหลาย ทั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ วิศวกรสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน และอื่น ๆ คนทำงานคนไหนที่ชอบงานในสายนี้ JobThai ได้ตำแหน่งงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยจากบริษัทชั้นนำมาฝากกัน

ตำแหน่งงานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ : ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของบริษัท

 

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : jobthai, งาน, หางาน, สมัครงาน, คนทำงาน, คนหางาน, แนะนำงาน, แนะนำบริษัท, บริษัทชั้นนำ, jobs update, งานสิ่งแวดล้อม, งานความปลอดภัย, งานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม