อัปเดตสถิติการใช้งาน JobThai ในรอบครึ่งปี 2019 ยอดผู้เข้าใช้งานพุ่งเกือบ 11 ล้าน

05/08/19   |   7.3k   |  

หลังจากที่ JobThai ได้ทำการ Rebranding เมื่อปลายเดือนมกราคม 2562 ที่ผ่านมา โดยได้ทำการเปลี่ยน Logo พร้อมเปิดตัว Mobile Application เวอร์ชันใหม่เพื่อตอบโจทย์การใช้งานของคนหางานยุคดิจิทัลที่มีการหางานสมัครงานผ่านโทรศัพท์มือถือมากขึ้น เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การใช้งาน JobThai Platform มีการเข้าใช้งานสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่าน ๆ มา 

 

จำนวนผู้ใช้งานพุ่งสูงเกือบ 11 ล้านคน 

 

อัปเดตสถิติการใช้งาน JobThai ในรอบครึ่งปี 2019 สถิติภาพรวม

 

ภาพรวมการใช้งานในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 มีจำนวนผู้เข้าใช้งาน JobThai ทั้งในส่วนของ Website และ Mobile Application มากถึง 10,734,110 คน โดยมีผู้สมัครงาน ผ่าน JobThai จำนวน 938,582 คน และเกิดการสมัครงานรวมกันถึง  6,623,605 ครั้ง เมื่อเปรียบเทียบช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561 พบว่ามีจำนวนผู้สมัครงานเพิ่มมากขึ้นถึง 25% ในส่วนของการสมัครงานเองก็มีการเติบโตเช่นเดียวกัน โดยมีเพิ่มการสมัครงานเพิ่มขึ้น 11%   

 

เริ่มต้นค้นหา Candidate กับเราได้เลย 

 

แต่เมื่อเจาะลึกดูข้อมูลเฉพาะการใช้งานผ่าน JobThai Mobile Application อย่างเดียวพบว่ามีจำนวนผู้ใช้งานสูงถึง 782,551 คน มีการส่งใบสมัครผ่าน Mobile Application จำนวนถึง 2,306,292  ครั้ง และมีผู้ใช้งานเติบโตสูงขึ้นถึง 50% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันนี้ในปี 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติ่มเกี่ยวกับสถิติการใช้งาน JobThai Mobile Application ได้ที่นี่

 

หางานกันมากที่สุดในเวลาทำงาน 

อัปเดตสถิติการใช้งาน JobThai ในรอบครึ่งปี 2019 วันและเวลาเข้าใช้งาน

 

เมื่อนำข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้งาน JobThai จำนวนเกือบ 11 ล้านคนที่เข้ามาใช้งานในช่วง 6 เดือนแรกมาวิเคราะห์เพื่อหาช่วงเวลาที่พวกเขานิยมเข้ามาใช้งาน พบว่าผู้ใช้ JobThai เข้าใช้งานมากที่สุดในช่วงเวลากลางวันสูงกว่าช่วงเวลากลางคืน โดยนิยมใช้งานในช่วงเวลา 9.00 น. - 16.00 น. ซึ่งช่วง 11.00 น. จะเป็นช่วงที่คนเข้าใช้งานสูงที่สุด  

 

นอกจากนี้เรายังค้นพบว่าผู้ใช้งานของ JobThai จะมีการเข้าใช้งานในช่วงวันธรรมดาจะสูงกว่าวันหยุด โดยวันพุธเป็นวันที่มีการเข้าใช้งานสูงที่สุด  โดยสรุปก็คือคนนิยมเข้าใช้งาน JobThai ในช่วงเวลาทำงานนั่นเอง 

 

ผู้ใช้งานหลักคือคนอายุ 25-34 ปี 

อัปเดตสถิติการใช้งาน JobThai ในรอบครึ่งปี 2019 เพศและช่วงอายุ

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน JobThai Platform ตลอดครึ่งปี 2562 ที่ผ่านมานี้ มีสัดส่วนของเพศหญิง มากกว่าเพศชาย โดยมีผู้ใช้งานเพศหญิงสูงถึง 62.9% และเป็นเพศชาย  37.1%  

 

ในส่วนของช่วงอายุ ผู้ที่ใช้งาน JobThai ที่มีอายุอยู่ในช่วง 25 – 34 ปี เป็นผู้ใช้งานกลุ่มหลักของ JobThai มีจำนวนมากเกินครึ่งหนึ่งของผู้ใช้งานทั้งหมดอยู่ 58.7% ช่วงอายุ 35 – 44 ปี มีสัดส่วนมากเป็นอันดับที่ 2 อยู่ที่ 17.5% และอายุ 18-24 ปี มีสัดส่วนเป็นอันดับที่ 3 คิดเป็น 15.6% และผู้ใช้งานที่อายุมากกว่า 45 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนอยู่ที่ 8.2% 

 

ภูมิลำเนาของผู้สมัครงาน 

อัปเดตสถิติการใช้งาน JobThai ในรอบครึ่งปี 2019 ภูมิภาค

ผู้สมัครงานผ่าน Platform ของ JobThai มีภูมิลำเนาตามลำดับดังนี้   

  1. กรุงเทพฯ และปริมณฑล 48.4%  

  1. ภาคตะวันออก 21.52%  

  1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12.45%  

  1. ภาคกลาง 8.43%  

  1. ภาคเหนือ 6.23%  

  1. ภาคใต้ 2.93%  

  1. และต่างประเทศ 0.04%  

 

ระดับการศึกษาและสาขาของผู้ใช้งาน 

อัปเดตสถิติการใช้งาน JobThai ในรอบครึ่งปี 2019 การศึกษา

 

ผู้ใช้งานที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีสัดส่วนมากที่สุดคิดเป็น 74.7% จบการศึกษาระดับ ปวส. อยู่ที่ 14.73% จบการศึกษาระดับปริญญาโท 4.48% และในระดับการศึกษาอื่น ๆ รวมกันอยู่ที่ 6.08%   

 

อัปเดตสถิติการใช้งาน JobThai ในรอบครึ่งปี 2019 สาขาวิชา

 

เมื่อดูข้อมูลทางด้านการศึกษาของผู้สมัครโดยเจาะลึกลงไปตามสาขาวิชาที่จบของผู้สมัครงาน พบว่าอันดับหนึ่ง ได้แก่ บริหาร/การจัดการ/บุคคล คิดเป็น 11.6% อันดับสอง บัญชี/การเงิน/การธนาคาร คิดเป็น 10.6% อันดับสาม เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คิดเป็น  6.1% อันดับสี่ วิศวกรรมอุตสาหการ/เครื่องกล/โรงงาน คิดเป็น  5.9% อันดับห้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์/ช่างไฟฟ้า/ช่างคอมพิวเตอร์คิดเป็น 4.5% 

 

หลังจากการ Rebrand และการปล่อย JobThai Mobile Application เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดออกไป ด้วยจำนวนผู้ใช้งานรวมกันมากกว่า 10 ล้านคน และจำนวนผู้สมัครงานที่มีการเติบโตมากขึ้นถึง 25% แสดงให้เห็นถึงการตอบรับที่ดีจากการนำเสนอภาพลักษณ์ใหม่ และการบริการที่ตอบโจทย์การใช้งานมากขึ้น

 

ดาวน์โหลด JobThai Mobile Application ได้แล้ววันนี้

iOS

Android

 

นอกจากนี้แล้วจำนวนผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้นยังทำให้ JobThai  มองเห็นความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการขององค์กร รวมถึงพฤติกรรมการหางานในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 ได้ชัดเจนขึ้นอีกด้วย อัปเดตเทรนด์การหางาน สมัครงาน ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 ได้ที่นี่

 

พร้อมเริ่มต้นการค้นหาคนคุณภาพ ลงทะเบียนใช้งานกับเราได้เลย

 

JobThai มี Line แล้วนะคะ

ติดตามสาระความรู้สำหรับคนทำงาน ที่ย่อยง่าย อ่านสนุก และพูดคุยทุกแง่มุมเกี่ยวกับการทำงานอย่างใกล้ชิดที่

เพิ่มเพื่อน

tags : jobthai, งาน, หางาน, สมัครงาน, สถิติ, jobthai platformติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม