รวมงานวิศวกรน่าสนใจในบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ

17/03/20   |   9.5k   |  

วิศวกร อีกหนึ่งสายงานที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการสร้างสรรค์ทุกอย่างรอบตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือน การคมนาคม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงโครงข่ายสาธารณูปโภค โดยการคิดวิเคราะห์ วางแผน และนำความรู้ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ รวมถึงประสบการณ์ต่าง ๆ มาประยุกต์เข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราทุกคน

 

JobThai เลยไม่รอช้าไปหางานวิศวกรสายงานต่าง ๆ ในบริษัทชั้นนำมาให้ทุกคนเลือกกันแล้ว

 

วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์

วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ เป็นอีกหนึ่งสายอาชีพที่มีความสำคัญต่องานสายอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสายอาชีพที่ทำหน้าที่วางแผน ออกแบบ ดูแลระบบเครื่องจักร ให้ทำงานเป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด หากอุตสาหกรรมขาดวิศวกรเครื่องกลไปก็คงไม่สามารถดำเนินการผลิตให้เป็นไปตามระยะเวลาหรือตามแผนได้

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

วิศวกรเครื่องกล (พัทลุง) - บริษัท โอเอ็มซีเทค จำกัด

Mechanical Engineer (ปทุมธานี) - บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด

 

ดูตำแหน่ง งานเครื่องกล/ยานยนต์ ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

วิศวกรคอมพิวเตอร์

บทบาทของวิศวกรคอมพิวเตอร์คือ ผู้ที่ช่วยใหการใช้ชีวิตประจำวันของเราเกิดความสะดวกสบายมากขึ้น เป็นการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาสร้างสรรค์ระบบเพื่อจัดการเอกสาร ข้อมูล และควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม และถ้าเกิดจะพูดให้ใกล้ตัวมากขึ้น แอปพลิเคชันทั้งหลายก็จะมีเหล่าวิศวกรคอมพิวเตอร์เหล่านี้เป็นผู้พัฒนาขึ้นมา

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

Technician Support Engineer (เชียงใหม่) - บริษัท ทีพี-ลิงค์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด

System Engineer (ชลบุรี) - Sony Technology (Thailand) Co., Ltd

 

ดูตำแหน่ง งานวิศวกรคอมพิวเตอร์ ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

วิศวกรไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/สื่อสาร

ไฟฟ้า อีกหนึ่งปัจจัยพื้นฐานของเราที่ขาดไม่ได้ และก็จะมีวิศวกรไฟฟ้าที่ทำหน้าที่ออกแบบ ควบคุม ระบบไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ในขณะที่วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์คือคนที่ทำหน้าที่ออกแบบระบบในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราใช้กัน และวิศวกรสื่อสารที่รับผิดชอบระบบสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ (สมุทรปราการ) - กลุ่มบริษัท สุธี กรุ๊ป จำกัด

วิศวกรไฟฟ้า (สระบุรี) - TOTO (Thailand) Co., Ltd.

 

ดูตำแหน่ง งานวิศวกรไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/สื่อสาร ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน

วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน เป็นผู้ดูแล วางแผน และศึกษาระบบ ภายในโรงงานต่าง ๆ เพื่อทำหน้าที่วางสายพาน ระบบผลิต และการวางตำแหน่งต่าง ๆ รวมถึงระบบที่อยู่ในธุรกิจอื่นๆ เช่น ธุรกิจบริการ, ส่วนงานจัดการห่วงโซ่อุปทาน, ส่วนงานโลจิสติกส์/ขนส่ง ฯลฯ ซึ่งวิศวกรอุตสาหการก็สามารถเข้าไปทำงานได้ทั้งหมด

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

วิศวกรโรงงาน​ (ปทุมธานี) - บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด

วิศวกรประจำโรงงาน (นครราชศรีมา) - กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด

 

ดูตำแหน่ง งานวิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

วิศวกรเคมี/ปิโตรเลียม

แหล่งพลังงานที่ช่วยในการดำรงชีวิตของเราอย่างน้ำมันและก๊าซ ก็มาจากวิศวกรเคมี/ปิโตรเลียม ที่เป็นคนออกสำรวจและเสาะหาแหล่งพลังงานเหล่านี้มากลั่นจนเป็นพลังงานบริสุทธิ์ให้พวกเราใช้กัน เป็นผู้ทำงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ขุดเจาะน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติขึ้นมาจากแหล่งกักเก็บ ลักษณะงานมีทั้งภาคออกแบบ ศึกษา วางแผน และออกภาคสนาม

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

Chemical Engineer (ระยอง) - CR Asia (Thailand) Co., Ltd.

Operation Executive (Oil, Gas and Chemical) (ระยอง) - SGS (Thailand) Co., Ltd.

 

ดูตำแหน่ง งานวิศวกรเคมี/ปิโตรเลียม ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

งานวิศวกรจากบริษัทชั้นนำในภาคต่าง ๆ 

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่ง งานวิศวกร ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของบริษัท

 

JobThai เปิด Official Group แล้ว

ถ้ากำลังหางาน หาคน หรืออยากพูดคุยทุกเรื่องเกี่ยวกับการทำงาน มา Join กับเราเลย 

 

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, หางานวิศวกร, งานวิศวกร, งานแนะนำติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม