งานราชการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา

09/12/23   |   2.4k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

อาจารย์ทางด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 28,630 - 41,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรืออยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอก โดยผ่านการสอบอนุมัติหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ ทางด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีวิทยานิพนธ์ หรือมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่มอบหมายให้สอนหรือทําวิจัย
3. มีรายวิชาที่ได้ศึกษามาทั้งในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
4. มีความเชี่ยวชาญหรือสามารถสอนทางด้าน Enterprise Architecture, Project Management, Agile Methodology หรือ Network and Cloud Technology, Database, Data Management,
Data Analytics, Deep Technologies
5. สามารถใช้ภาษาไทย ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียนได้ในระดับดี และใช้ภาษาไทยในการสอนได้

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานคอมพิวเตอร์/ไอที,งานวิศวกรคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ตามวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ที่เว็บไซต์ www.tbs.tu.ac.th ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์
0-2696-5702 หรือ 06-4396-6145, 08-5563-6355

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, งานคอมพิวเตอร์/ไอที, งานวิศวกรคอมพิวเตอร์ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม