ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

26/07/22   |   3.6k   |  

ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักสร้างรหัสคอมพิวเตอร์ชั้นสูง

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 37,680 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือด้านรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ หรือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ในสาขาใดสาขาหนึ่ง
2. มีประสบการณ์ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ หรือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี ได้รับประกาศนียบัตร ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามมาตรฐานสากล เช่น CCNP Security, CISSP, CEH Practical, ECSA, Cisco Certified CyberOps Professional, ITPE Applied IT Engineers (AP), GPEN, GPYC เป็นต้น

ลักษณะงาน
1. พัฒนารหัสคอมพิวเตอร์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้กับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยโดยการสร้างรหัสคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมจากที่มีในระบบอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่าย
2. พัฒนารหัสคอมพิวเตอร์เพื่อการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์ ให้ทันต่อการพัฒนาเทคโนโลยีของภัยคุกคามในปัจจุบันโดยสร้างรหัสโปรแกรมขึ้นใหม่เพื่อใช้ในการปฏิบัติการไซเบอร์ทั้งเชิงรับและเชิงรุกและการสนับสนุน หน่วยเหนือ หน่วยรอง และหน่วยข้างเคียงอย่างมีประสิทธิภาพ
3. สร้างหรือแก้ไขปรับปรุงระบบปฏิบัติการบนพื้นฐานการทํางานของโปรแกรมโอเพ่นซอสต์ให้มีความมั่นคงปลอดภัย โดยสร้างรหัสหรือแก้ไขรหัสในโปรแกรมที่ใช้งานบนระบบปฏิบัติการโอเพ่นซอสต์เพิ่มเติมจากผู้ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมได้สร้างไว้แล้ว ให้ทันต่อการพัฒนาเทคโนโลยีของภัยคุกคามในปัจจุบันและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สร้างรหัสโปรแกรมสําหรับใช้ในการพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการไซเบอร์ขั้นสูงที่สามารถใช้งานได้ผลดี ในสภาพแวดล้อมทางไซเบอร์ในปัจจุบัน เพื่อสนับสนุนให้ชุดปฏิบัติการไซเบอร์ของหน่วยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานคอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์, วิศวกรคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สมัครด้วยตนเอง ณ แผนกธุรการ กองธุรการ ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก อาคาร 2 ชั้น 2 ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดําเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย.65 - 31 ก.ค.65 (เวลา 08.00 ถึง 12.00 และ 13.00 ถึง 15.00)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก, คอมพิวเตอร์/it/โปรแกรมเมอร์, วิศวกรคอมพิวเตอร์ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม