รวม 5 สายงานวิศวกรที่มีตำแหน่งเปิดรับสมัครงานมากที่สุด

11/10/23   |   3.7k   |  

อาชีพวิศวกรมีหลากหลายสาขาแยกย่อยไปตามแต่ละอุตสาหกรรม ทำให้ความต้องการทางด้านทักษะของวิศวกรแต่ละสายนั้นแตกต่างกันด้วยเช่นกัน บางสายงานต้องการคนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน บางงานต้องการวิศวกรที่มีความรอบรู้ในหลายสาขาวิชา ถ้าใครที่เรียนจบมาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์หรืออยากรู้ว่าตอนนี้งานวิศวกรสายไหนกำลังเป็นที่ต้องการของบริษัทบ้าง  วันนี้ JobThai ได้รวบรวม 5 สายงานวิศวกรที่มีตำแหน่งเปิดรับสมัครงานมากที่สุดมาฝากกัน

งานวิศวกรไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์

1788 อัตรา

วิศวกรไฟฟ้ามีหน้าที่ทำงานเกี่ยวเนื่องกับอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบและพัฒนาแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ   

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

Electrical Engineer [บริษัท เยอรมัน เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมชีนเนอรี่ จำกัด] 

วิศวกร Extruder (Dryfood) [Perfect Companion Group Co., Ltd.] 

 

ดูตำแหน่งงาน วิศวกรไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

งานวิศวกรโยธา 

916 อัตรา

วิศวกรโยธาคือสายงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ซึ่งจะมีหน้าที่ตั้งแต่การขุดเจาะสำรวจพื้นที่ ไปจนถึงการดูแลระบบไฮดรอลิก และระบบโครงสร้างของงานก่อสร้าง งานดังกล่าวจะต้องมีการวางแผนกำหนดขั้นตอนเป็นอย่างดี และต้องสามารถให้คำปรึกษารายละเอียดโครงการกับวิศวกรสาขาอื่น ๆ ในการทำงานร่วมกันได้ 

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง - แนวราบ (Owner) [บริษัท ดิวายน์ ดิเวลลอปเมนท์ โฮลดิ้งส์ จำกัด]

วิศวกรโยธา [Better World Green Public Co., Ltd.]

 

ดูตำแหน่งงาน วิศวกรโยธา ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

งานวิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ 

749 อัตรา

วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ เป็นอีกหนึ่งสายอาชีพที่มีความสำคัญต่องานสายอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสายอาชีพที่ทำหน้าที่วางแผน ออกแบบ ดูแลระบบเครื่องจักร ให้การทำงานเป็นไปตามแผนและอยู่ในระยะเวลาที่กำหนด   

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

Engineer Supervisor [Piolax (Thailand) Co.,Ltd.]

Mechanical Design Engineer [บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด]  

 

ดูตำแหน่งงาน วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

งานวิศวกรการผลิต 

610 อัตรา 
วิศวกรการผลิตมีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด  ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ การทดสอบการผลิต ควบคุมต้นทุนการผลิต ควบคุมและพัฒนาเครื่องจักรและกระบวนการการผลิตทั้งหมด เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพมากที่สุด คนที่ทำงานด้านนี้จึงต้องมีทักษะและความรู้ครอบคลุมทั้งในด้านการออกแบบพัฒนา กรรมวิธีการผลิต และการบริหารจัดการระบบการผลิต 

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

วิศวกรผลิต (ประจำโรงงาน) [บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)]

Process & System Engineer [บริษัท อีโคบลู จำกัด] 

 

ดูตำแหน่งงาน วิศวกรการผลิต ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

งานวิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน 

607 อัตรา

วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน เป็นผู้ดูแล วางแผน และศึกษาระบบ ภายในโรงงานต่าง ๆ เพื่อทำหน้าที่วางสายพาน ระบบผลิต และการวางตำแหน่งต่าง ๆ รวมถึงระบบที่อยู่ในธุรกิจอื่น ๆ เช่น ธุรกิจบริการ, ส่วนงานจัดการห่วงโซ่อุปทาน, ส่วนงานโลจิสติกส์/ขนส่ง ฯลฯ ซึ่งวิศวกรอุตสาหการก็สามารถเข้าไปทำงานได้ทั้งหมด   

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

วิศวอุตสาหการ [กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์] 

วิศวกรโรงงาน [บริษัท ยูเมด้า จำกัด]

 

ดูตำแหน่งงาน วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานวิศวกรทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของบริษัท

 

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : jobthai, งาน, หางาน, สมัครงาน, jobs update, คนทำงาน, วิศวกร, engineer, หางานวิศวกร, งานวิศวกรติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม