รวมสายงานน่าสนใจ สำหรับคนรักสัตว์

08/02/24   |   8.7k   |  

สัตว์เลี้ยงต่าง ๆ ที่เราหลายคนรัก ไม่ว่าจะเป็นแมว สุนัข หรือที่เราเรียกรวม ๆ กันว่า “น้อง” และหากขึ้นชื่อว่าคนรักสัตว์ จะมีสุขใดเล่าเท่าความสุขที่ได้อยู่ใกล้กับน้องสัตว์ต่าง ๆ อย่างใกล้ชิดทุกวัน ซึ่งปัจจุบันธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์นั้นเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งธุรกิจอาหารสัตว์หรือภาคเกษตร-ปศุสัตว์ ที่มีความต้องการแรงงานอยู่ตลอดเวลา และวันนี้ JobThai ก็ได้รวบรวมสายงานน่าสนใจสำหรับคนรักสัตว์มาฝาก

งานสัตวแพทย์ / ผู้ช่วยสัตวแพทย์ / พยาบาลสัตว์

สัตวแพทย์ / ผู้ช่วยสัตวแพทย์ / พยาบาลสัตว์ เหล่าผู้ที่คอยตรวจดูอาการ วินิจฉัยโรค และรักษาสัตว์ต่าง ๆ ทั้งสัตว์เลี้ยง ปศุสัตว์ และสัตว์ประเภทอื่น ๆ นอกจากนี้ยังต้องคอยคิดค้นพัฒนาวิธีการรักษาและยาสำหรับสัตว์ โดยสถานที่ปฏิบัติงานสำหรับสายอาชีพนี้ก็มีหลากหลาย ขึ้นอยู่กับประเภทสัตว์ที่ดูแลอย่าง คลินิกรักษาสัตว์ โรงพยาบาลสัตว์ ฟาร์มสัตว์ หรือสวนสัตว์เป็นต้น

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

สัตวแพทย์ - บริษัท ณภษร เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด

พยาบาลสัตวแพทย์ (ผู้ช่วยสัตวแพทย์) - บริษัท แอนิมอลสเปซ จำกัด

 

ดูตำแหน่งงาน สัตวแพทย์ / ผู้ช่วยสัตวแพทย์ / พยาบาลสัตว์ ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

งานสัตวบาล

แม้งานสัตวบาลจะเป็นงานที่ต้องดูแลสัตว์เช่นเดียวกับสัตวแพทย์ แต่จุดที่ต่างกันคือสัตวบาลนั้นไม่ได้ทำหน้าที่รักษาสัตว์ แต่เน้นไปที่การเลี้ยงสัตว์เพื่อนำไปผลิตอาหาร คอยสังเกตพฤติกรรมสัตว์ สุขาภิบาล ควบคุมดูแลสภาพแวดล้อมของสัตว์ให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโต ตลอดจนดูแลเรื่องการผสมพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์สัตว์ให้ดีขึ้น ดังนั้นสัตวบาลจึงเป็นงานที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ควบคู่กันไป

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

สัตวบาล - สมจิตฟาร์ม (บริษัท เอส ซี เอฟ เอ้กโปรดักส์ 2000 จำกัด)

สัตวบาล - บริษัท ณัฐพงษ์ ฟาร์ม จำกัด

 

ดูตำแหน่งงาน สัตวบาล ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

งานวิทยาศาสตร์ / Lab / วิจัยพัฒนา

สำหรับคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสัตว์ แต่ไม่ถนัดเรื่องการเลี้ยงดูหรือรักษา งานกลุ่มวิทยาศาสตร์ / Lab / วิจัยพัฒนาก็อาจเป็นสายงานที่ตอบโจทย์คนกลุ่มนี้ โดยขอบข่ายหน้าที่ของงานก็ค่อนข้างกว้างขวาง ขึ้นอยู่กับว่าปฏิบัติงานในธุรกิจหรือองค์กรใด หากเป็นธุรกิจอาหารสัตว์ งานก็จะเน้นไปที่การวิจัยพัฒนาวัตถุดิบและอาหารสัตว์เป็นหลัก แต่หากปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสัตว์หรือศูนย์วิจัยสัตว์ก็จะเน้นไปที่การวิจัยศึกษาและวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจจากตัวสัตว์หรือสารที่ต้องใช้ในสัตว์

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บก - INTEQC GROUP

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา อาหารปลาสวยงาม (Dryfood) - Perfect Companion Group Co., Ltd.

 

ดูตำแหน่งงาน วิทยาศาสตร์ / Lab / วิจัยพัฒนา ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

งานผลิต / ควบคุมคุณภาพ / โรงงาน

อุตสาหกรรมอาหารสัตว์เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่เรียกได้ว่ามาแรงในช่วงที่ผ่านมา ดังนั้นสายงานผลิต / ควบคุมคุณภาพ / โรงงานจึงเป็นที่ต้องการสูงในตลาดแรงงาน ซึ่งหน้าที่การทำงานของกลุ่มอาชีพนี้ก็ครอบคลุมไปตั้งแต่การเช็กสต๊อกวัตถุดิบ ควบคุมดูแลความสะอาดของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต ตรวจสอบคุณภาพของอาหารสัตว์ให้ได้มาตรฐานการผลิต รวมถึงวิเคราะห์และจัดทำรายงานผลเพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต่อไป

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

Production Supervisor - Cargill Group Thailand (กลุ่มบริษัทคาร์กิลล์ ประเทศไทย)

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพอาหาร - บริษัท แสงทองอาหารสัตว์ จำกัด

 

ดูตำแหน่งงาน ผลิต / ควบคุมคุณภาพ / โรงงาน ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

งานขาย

เมื่อตลาดสัตว์เลี้ยงขยายใหญ่ขึ้น ธุรกิจอาหาร ของเล่น และอุปกรณ์สำหรับสัตว์ก็เติบโตตามไปด้วย และผู้ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนบริษัทในการจำหน่ายสินค้าก็คือตำแหน่งงานขายนั่นเอง โดยพนักงานขายในธุรกิจกลุ่มนี้จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสัตว์ต่าง ๆ เป็นอย่างดี สามารถแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสัตว์แต่ละประเภทหรือแต่ละสายพันธุ์ได้ รวมถึงมีทักษะในการสื่อสารและบริการลูกค้าอีกด้วย

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

ผู้แทนขายยาสัตว์ - บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด

เซลล์ สินค้าสัตว์เลี้ยง - บริษัท ฮอร์นบิล เอเชีย จำกัด

 

ดูตำแหน่ง งานขายในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของบริษัท

 

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : jobthai, jobs update, งาน, หางาน, สมัครงาน, งานสำหรับคนรักสัตว์, งานขาย, งานวิทยาศาสตร์, งานสัตวแพทย์, งานผู้ช่วยสัตวแพทย์, งานสัตวบาล, งานผลิต ควบคุมคุณภาพติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม