งานราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา

30/11/22   |   819   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นิติกร

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับปริญญาตรีหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

ลักษณะงาน
1. เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือ หรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับรูปแบบของธุรกิจการเงินนอกระบบ เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
2. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายเกี่ยวกับการเล่นแชร์ และระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ และให้เกิดผลอันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน
3. ศึกษาข้อมูล รวบรวมข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนและกฎหมายเกี่ยวกับการเล่นแชร์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและการดําเนินคดี
4. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการ ข้อกฎหมาย และคําพิพากษาฎีกา เพื่อประกอบการพิจารณาในการเสนอความเห็นเบื้องต้น
5. ประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นประโยชน์ในการดําเนินงานทางกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งกฎหมายเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยจะทำการปิดรับสมัครในวันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 23.59 น. เปิดเว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th คลิกที่หัวข้อ "สมัครงาน" หรือ http://fpo.thaijobjob.com

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, กฎหมายติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม