งานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา

20/10/23   |   1.5k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม - 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานสถาปนิก

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 19,500 - 20,540 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทางสถาปัตยกรรม ทางเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม หรือทางสถาปัตยกรรมไทย และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด

ลักษณะงาน
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม เพื่อคํานวณ ร่างแบบ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคาเกี่ยวกับการก่อสร้างและตกแต่งอาคาร สถานที่ ควบคุม ตรวจสอบ แนะนํา แก้ไข การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเขียนแบบที่อยู่ในความรับผิดชอบตลอดจนควบคุม การก่อสร้าง และตกแต่งอาคารให้ถูกต้องตามแบบและหลักสถาปัตยกรรมไทย หรือสากล
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวางผังเมืองออกแบบวางผังชุมชน เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานผังเมือง ให้ข้อคิดเห็นด้านการออกแบบชุมชนเมืองเพื่อการพัฒนาเมือง การวางผังและออกแบบหรือวางแผนกําหนดรูปแบบและรายงาน เพื่อให้ได้ประโยชน์ใช้สอยที่สมบูรณ์สวยงาม เข้ากับสภาพแวดล้อม 

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานสถาปนิกเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ถนนราเมศวร์ ตําบลคูหาสวรรค์ อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กรมโยธาธิการและผังเมือง, งานสถาปนิกติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม