งานราชการ กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานกองทุน 1 อัตรา

18/10/23   |   6.6k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานกองทุน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม - 25 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักจัดการกองทุน

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี (ป.ตรี) ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังนี้ สาขาวิชาการบัญชีหรือ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

ลักษณะงาน
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป เช่น งานสารบรรณ งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานจัดทํางบประมาณ งานพัสดุ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทํารายงานเร่งรัดและติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ
2. ดําเนินการศึกษา พัฒนา กําหนดแนวทาง วิธีการในการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ จัดทําแผนการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสําหรับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การบริหารจัดการการประมูลหมายเลขทะเบียนรถในส่วนกลาง
3. ดําเนินการศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผลปัจจัยภายในและภายนอกเกี่ยวกับกองทุนเพื่อดําเนินการจัดทํานโยบาย และแผนปฏิบัติการระยะยาวและระยะสั้นของกองทุน
4. ดําเนินการศึกษา วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีทางด้านการบริหารจัดการโครงการด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อจัดทําแนวทางในการพิจารณากลั่นกรองแผนงานโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานที่ขอรับจัดสรรเงินกองทุนให้เป็นไปโดยสอดคล้องกับนโยบายและแผนปฏิบัติการของกองทุน

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงานเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป สํานักงานขนส่งจังหวัดอํานาจเจริญ เลขที่ 127 หมู่ที่ 2 ตําบลโนนโพธิ์ อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ หมายเลขโทรศัพท์ 045-524-034 ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครและเอกสารการสมัครด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กรมการขนส่งทางบก, งานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงานติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม