งานราชการ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา

03/12/22   |   1.5k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติการ (ด้านพัสดุ)

จำนวน: 2 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับปริญญาตรีทางการบริหารหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบริหารหรือทางอื่นที่ อ.ศร. เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. ได้รับปริญญาโททางการบริหารหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบริหารหรือทางอื่นที่ อ.ศร. เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
3. ได้รับปริญญาเอกทางการบริหารหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบริหารหรือทางอื่นที่ อ.ศร. เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
4. ปฏิบัติงานด้านพัสดุมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี จนถึงวันรับสมัคร

ลักษณะงาน
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานจัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไปเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดและกรอกแบบแสดงความประสงค์ขอโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.constitutionalcourt.or.th หรือ https://occ.thaijobjob.com ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้นวันสุดท้าย คือวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ระบบจะปิดการรับสมัคร เวลา 16.30 น.)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไปติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม