งานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครสอบ 1 อัตรา

งานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครสอบ 1 อัตรา

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าพนักงานธุรการ

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 13,800 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางพณิชยการ บัญชี เลขานุการ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ลักษณะงาน
1. รับผิดชอบและดําเนินการ งานธุรการ-สารบรรณ รับ-ส่งหนังสือราชการ และการแจกจ่ายงานไปยังกลุ่ม/ฝ่ายที่ได้รับมอบหมายให้ดําเนินงานตามข้อสั่งการ การจัดพิมพ์หนังสือราชการและเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดระบบการจัดเก็บเอกสารทั้งในรูปแบบเอกสารและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการทําลายเอกสารราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. ดําเนินการกลั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการในกรณีหนังสือส่งออกภายนอก และประสานงานเพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมให้เกิดความชัดเจนในกรณีหนังสือรับเข้า
3. รับผิดชอบและดําเนินการ งานธุรการ ได้แก่ การจัดทําปฏิทินภารกิจประจําวันของหน่วยงาน การจัดบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมสําคัญของทางราชการ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงานเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ (ชั้น 2) ถนนประชานิมิตร ตําบลท่าอิฐ อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2566 จนถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2566

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, งานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงานติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม