งานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา

03/11/22   |   1.1k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน - 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นายแพทย์ปฏิบัติการ

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 18,020 - 19,830 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภา

ลักษณะงาน
1. ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ฟื้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกัน และภัยสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และสามารถป้องกันตนเองหรือบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้พันจากโรคภัยไข้เจ็บ
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านวิชาการแพทย์และสาธารณสุขเบื้องต้น เพื่อประกอบการพัฒนาแนวทางการตรวจ ชันสูตร วินิจฉัย บําบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ ส่งเสริม ควบคุมป้องกัน เพื่อให้ได้องค์ความรู้ทางวิชาการแพทย์และสาธารณสุข ที่สามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานแพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุขเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

2. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 9,400 - 10,340 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งศึกษาต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรพนักงานห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคซึ่งศึกษาต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น

ลักษณะงาน

1. ปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการ ตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อนําไปประกอบการวินิจฉัยและรักษา การแก้ปัญหาสาธารณสุขและภัยสุขภาพ การคุ้มครองผู้บริโภคสิ่งแวดล้อม
2. สนับสนุนงานตรวจวิเคราะห์ วิจัยทางห้องปฏิบัติการ เพื่ออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุข
3. ดูแลบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเป็นไปตามมาตรฐาน

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานแพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุข,วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนาเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียดรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการชั้น 2 โรงพยาบาลทุ่งสง(ควนไม้แดง) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช          โทร 07-541-0100 ต่อ 7141 ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565              ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น. 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, แพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุข, วิทยาศาสตร์/lab/วิจัยพัฒนา, สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม