งานราชการ กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา

งานราชการ กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา
30/10/22   |   2k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักทรัพยากรบุคคล

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 42,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับปริญญาโททุกสาขาวิชา
2. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 15 ปี

ลักษณะงาน
1. ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหารวมทั้งเสนอแนะทิศทาง กลยุทธ์ ภารกิจ และการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสุขภาพจิต
2. เสนอแนะแนวทาง มาตรการ หลักเกณฑ์และวิธีการในการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อจัดทําความเห็นเสนอผู้บริหารของส่วนราชการ และคณะกรรมการต่างๆ    
3. ศึกษา วิจัย สั่งสมความรู้หรือผลการศึกษาวิจัยด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่หรือผู้สนใจทั่วไปนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
4. ติดตาม ประเมินผล แก้ปัญหาในการดําเนินการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในกรมสุขภาพจิต เพื่อสนับสนุนภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งพนักงานฝ่ายบุคคลเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 8.30 - 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.30 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กรมสุขภาพจิต, พนักงานฝ่ายบุคคลติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม