งานราชการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

27/01/23   |   1.9k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นิติกร

จำนวน: 2 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับวุฒิปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (จะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว)

ลักษณะงาน
ศึกษาวิเคราะห์และช่วยยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี กฎกระทรวง คําสั่ง ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการช่วยยกร่างสัญญา MOU MOA และจัดทํานิติกรรมสัญญาต่างๆ ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี งานด้านคดีแพ่งและคดีล้มละลาย งานคดีปกครอง งานคดีอาญา ปฏิบัติการอื่นใดตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประสานงานกับกองต่างๆ ของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ และหรือส่วนราชการอื่น และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานกฎหมายเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (lnternet) ที่เว็บไซต์สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ http://www.oap.go.th หัวข้อ "JOB ข่าวสอบออนไลน์" หรือ https://oap.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ, งานกฎหมายติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม