งานราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา

งานราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 11,280 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชาก่อสร้าง
2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

ลักษณะงาน

1. จัดเตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์สํารวจรังวัด เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการจัดทําแผนที่แปลงที่ดิน
2. ประสานงานกับเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการสํารวจรังวัดแปลงที่ดิน
3. ร่วมตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานสํารวจรังวัดแปลงที่ดิน
4. ร่วมปฏิบัติงานในการเดินสํารวจรังวัดแปลงที่ดิน รวมถึงการปักหมุดแนวเขตที่ดินและตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์และถูกต้องของหลักหมุด
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานก่อสร้างสถาปัตยกรรมเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่ วันที่ 9 - 17 พฤศจิกายน 2566 ในวันและเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.) ณ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ เลขที่ 227/5 ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาย 1 ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, งานก่อสร้างสถาปัตยกรรมติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม