งานราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา

งานราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา
28/07/23   |   1.2k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

ลักษณะงาน
1. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลตรวจสอบรายละเอียด เพื่อนำมาดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิรูปที่ดิน ได้แก่ การจัดซื้อที่ดิน การนำที่ดินของรัฐมาดำเนินการ คัดเลือกเกษตรกรผู้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน เสนอคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน เพื่อออกหนังสืออนุญาตการเข้าทำประโยชน์ ติดตามการเข้าทำประโยชน์และการเตือนให้ปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไข
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลโปรแกรมจัดสรรที่ดิน การจัดทำเอกสารหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) การควบคุมสารบบที่ดิน เพื่อเป็นฐานข้อมูลด้านการปฏิรูปที่ดิน การบันทึกข้อมูลโปรแกรมติดตามผลการดำเนินงานของ ส.ป.ก. จังหวัด
3. ประสานงานการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกร ทั้งด้านการเกษตรและนอกการเกษตร ตามโครงการ/กิจกรรมของ ส.ป.ก. เพื่อใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพิ่มรายได้จากอาชีพเสริมอื่นๆ รวมทั้งการติดตามการทำประโยชน์เพื่อการพัฒนา และการจัดตั้งสถาบันเกษตรกร เพื่อจัดสรรและพัฒนาให้ตรงตามความต้องการของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหาแหล่งเงินทุน/สินเชื่อให้แก่เกษตรกร รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรได้รับความรู้ เพื่อการลงทุนทางการเกษตรและนำไปสู่การพัฒนารายได้

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงานเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม (ฝ่ายบริหารทั่วไป) เลขที่ 82 ถนนกลางเมือง ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ตั้งแต่วันอังคารที่ 25 กราฎาคม 2566 ถึงวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, งานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงานติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม