งานราชการ ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 1 อัตรา

09/10/22   |   2.3k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม - 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

อาจารย์ทางด้านการตลาด

จำนวน: 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรืออยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอก โดยผ่านการสอบประมวลวัดผล Ph.D. Candidate ทางด้านการตลาดหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. มีวิทยานิพนธ์ หรือมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่มอบหมายให้สอนหรือทำวิจัย
3. สามารถใช้ภาษาไทย ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียนได้ในระดับดีและใช้ภาษาไทยในการสอนได้
4. สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) รับรอง และมีผลการทดสอบภาษาต่างประเทศอย่างใดอย่างหนึ่ง

ลักษณะงาน
1. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีให้เป็นอาจารย์ จะได้รับบรรจุแต่งตั้งเมื่อได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว
2. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องสามารถไปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตและท่าพระจันทร์ได้ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย โดยต้องแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อได้รับการคัดเลือกจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแล้ว

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานการตลาด, อาจารย์/ครู/งานวิชาการเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสามารถ Download ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.tbs.tu.ac.th (เกี่ยวกับเรา >> ร่วมงานกับเรา >> แบบฟอร์ม >> ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, การตลาด, อาจารย์/ครู/งานวิชาการติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม