งานราชการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา

งานราชการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา
08/08/23   |   2.8k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

อาจารย์ทางด้านการตลาด

จำนวน: 2 อัตรา

เงินเดือน: 28,630 - 41,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรืออยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอก โดยผ่านการสอบอนุมัติหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ ทางด้านการตลาดหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. มีวิทยานิพนธ์ หรือมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่มอบหมายให้สอนหรือทําวิจัย
3. สามารถใช้ภาษาไทย ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียนได้ในระดับดี และใช้ภาษาไทยในการสอนได้
กรณีที่ผู้สมัครมีตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไปที่ได้รับการแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มีมาตรฐานไม่ต่ำกว่าข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจํา หรือประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กําหนดอยู่ก่อนแล้ว ไม่ต้องอยู่ภายใต้เกณฑ์ตามข้อ 1 และข้อ 2

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานการตลาด,งานวิชาการเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ตามวันราชการในเวลา 8.30 - 16.30 น. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 02-696-5737 หรือ 085-563-6355 แบบฟอร์มใบสมัครและรายละเอียด Download ได้ที่เว็บไซต์ www.tbs.tu.ac.th (เกี่ยวกับเรา > ร่วมงานกับเรา > แบบฟอร์ม > ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์) และสามารถสมัครได้ที่อีเมล hrm@tbs.tu.ac.th โดยจะถือวันที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีได้รับอีเมลภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 16.30 น. เป็นสําคัญ หรือส่งไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึงหน่วยบริหารบุคคลและธุรการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ 18 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121 โดยจะถือวันที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีได้ลงนามรับเอกสารจากไปรษณีย์ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 16.30 น. เป็นสําคัญ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, งานการตลาด, งานวิชาการติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม