งานราชการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา

22/09/23   |   5.5k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 29 กันยายน พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 21,250 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่าในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
2. วิเคราะห์ ออกแบบ สร้าง จัดการ ดูแลระบบฐานข้อมูล และพัฒนาโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์
3. ปฏิบัติงานได้ทั้งที่คณะพาณิชย์ฯ ท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต (มีรถบริการรับ-ส่ง)

ลักษณะงาน
1. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ ติดตั้งชุดคําสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคําสั่งสําเร็จรูป เพื่ออํานวยการให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในความรับผิดชอบดําเนินไปได้อย่างราบรื่นและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
2. ประมวลผล และปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เขียนชุดคําสั่ง และคู่มือคําอธิบายชุดคําสั่ง ตามข้อกําหนดของระบบงานที่ได้วางแผนไว้แล้ว ทดสอบความถูกต้องของคําสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคําสั่ง เพื่อให้ระบบปฏิบัติการทํางานได้อย่างถูกต้องแม่นยําและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
3. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วยสอน ถ่ายทอดเทคโนโลยีในสาขาวิทยาการด้านคอมพิวเตอร์ ให้คําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานคอมพิวเตอร์/ไอที, งานวิศวกรคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

สมัครได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 จนถึงวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 ที่เว็บไซต์ www.tbs.tu.ac.th

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, งานคอมพิวเตอร์/ไอที, งานวิศวกรคอมพิวเตอร์ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม