งานราชการ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 40 อัตรา

งานราชการ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 40 อัตรา
23/09/23   |   8.9k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 40 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน - 29 กันยายน พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)

จำนวน: 30 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงาน
1. รวบรวม วิเคราะห์และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนํามาสรุปเสนอแก่ผู้บังคับบัญชาประกอบการกําหนดนโยบายและเป้าหมายของหน่วยงาน
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อจัดทําแผน กํากับ ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้
3. วิเคราะห์นโยบายผู้บริหาร และเสนอข้อคิดเห็น เพื่อช่วยให้ผู้บังคับบัญชาแปลงเป็นแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ช่วยให้นโยบายเหล่านั้นบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้
4. รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ ทําความเห็น เสนอแนะ เกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจําปีของรัฐบาลเพื่อการดําเนินการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีของส่วนราชการ และแผนการบริหารงานงบประมาณ

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานนักวิจัย/วิเคราะห์ (เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ธนาคาร)เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาโท)

จำนวน: 10 อัตรา

เงินเดือน: 17,500 - 19,250 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับคุณวุฒิการศึกษาปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงาน

1. รวบรวม วิเคราะห์และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมืองและสังคมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนํามาสรุปเสนอแก่ผู้บังคับบัญชาประกอบการกำหนดนโยบายและเป้าหมายของหน่วยงาน
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อจัดทําแผน กํากับ ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้
3. วิเคราะห์นโยบายผู้บริหาร และเสนอข้อคิดเห็น เพื่อช่วยให้ผู้บังคับบัญชาแปลงเป็นแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ช่วยให้นโยบายเหล่านั้นบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้
4. รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ ทําความเห็น เสนอแนะ เกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจําปีของรัฐบาลเพื่อการดําเนินการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีของส่วนราชการ และแผนการบริหารงานงบประมาณ

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานนักวิจัย/วิเคราะห์ (เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ธนาคาร)เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 ถึงวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ทั้งนี้ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 จะปิดรับสมัครสอบเวลา 24.00 น. และผู้สมัครสอบต้องไปชําระค่าธรรมเนียมในการสอบภายในเวลาที่กําหนด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, งานนักวิจัย/วิเคราะห์ (เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ธนาคาร)ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม