งานราชการ กรมอนามัย รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

08/09/23   |   4.5k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 14 กันยายน พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักกิจกรรมบำบัด

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 19,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบําบัดทางกิจกรรมบําบัด และต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบําบัด

ลักษณะงาน
1. คัดกรอง ตรวจประเมินและวิเคราะห์ปัญหาของประชาชนที่มีความบกพร่อง หรือพิการทางด้านร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้และการพัฒนาเกี่ยวกับเด็กตามมาตรฐานวิชาชีพกิจกรรมบําบัด เพื่อนําไปวางแผนในการส่งเสริม ป้องกัน บําบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ
2. ส่งเสริม ป้องกัน บําบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพประชาชน ผู้ที่มีความบกพร่องหรือพิการทางด้านร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้และการพัฒนาเกี่ยวกับเด็กตามมาตรฐานวิชาชีพกิจกรรมบําบัด เพื่อพัฒนาทักษะในการทํากิจกรรมการดําเนินชีวิต
 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานกายภาพบำบัดเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

2. นักโภชนาการ

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ทางเทคโนโลยีอาหาร ทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอาหาร ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ทางการอาหาร ทางอาหารและโภชนา ทางโภชนวิทยา ทางโภชนศาสตร์ ทางโภชนาการสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา ทางโภชนาการ ทางโภชนศาสตร์

ลักษณะงาน
1. ศึกษา ค้นคว้า สํารวจ รวบรวม วิเคราะห์ วิจัยเบื้องต้นด้านอาหารและโภชนาการเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมป้องกัน ฟื้นฟูภาวะโภชนาการของประชาชน
2. ทําการวิเคราะห์ข้อมูลอาหารและประเมินการบริโภคอาหาร และด้านโภชนาการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
3. ร่วมปฏิบัติงานด้านวิชาการในกลุ่มวัยต่างๆ

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานบริการด้านการแพทย์เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครฯ สมัครได้เพียง 1 ตําแหน่ง ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกําลังคน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2566 - 16 กันยายน 2566 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กรมอนามัย, งานกายภาพบำบัด, งานบริการด้านการแพทย์ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม