งานราชการ กรมอนามัย รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา

07/10/22   |   1.9k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน - 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักกิจกรรมบําบัด

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 19,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบําบัดทางกิจกรรมบําบัด และต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบําบัด

ลักษณะงาน
1. คัดกรอง ตรวจประเมิน และวิเคราะห์ปัญหาของประชาชนที่มีความบกพร่อง หรือพิการ ทางด้านร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้ และการพัฒนาเกี่ยวกับเด็ก ตามมาตรฐานวิชาชีพกิจกรรมบําบัด เพื่อนําไปวางแผนในการส่งเสริม ป้องกันบําบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ
2. ส่งเสริม ป้องกัน บําบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพประชาชน ผู้ที่มีความบกพร่อง หรือพิการทางด้านร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้ และการพัฒนาเกี่ยวกับเด็ก ตามมาตรฐานวิชาชีพกิจกรรมบําบัด เพื่อพัฒนาทักษะในการทํากิจกรรมการดําเนินชีวิต
3. ออกแบบ ประดิษฐ์ ดัดแปลง ประยุกต์ใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยเครื่องตาม สภาพที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมของผู้ที่มีความบกพร่องหรือพิการ ทางด้านร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้ และการพัฒนาเกี่ยวกับเด็ก ตามมาตรฐานวิชาชีพกิจกรรมบําบัด เพื่อให้บุคคลดําเนินชีวิตได้ตามศักยภาพ สามารถพึ่งพาตนเอง และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัว ชุมชนและสังคม
4. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สํารวจ วิจัย รวบรวมข้อมูลทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านกิจกรรมบําบัด

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานแพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุขเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครฯ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกําลังคน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2565 - 17 ตุลาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2521 6550 ต่อ 303

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กรมอนามัย, แพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุขติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม