งานราชการ กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 1 อัตรา

งานราชการ กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 1 อัตรา
16/09/23   |   3.6k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 21 กันยายน พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักสัตววิทยา

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางสัตววิทยา ทางชีววิทยา ทางเทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางสัตวศาสตร์
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ภายในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง

ลักษณะงาน
1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ด้านสัตววิทยาการเกษตรเกี่ยวกับอนุกรมวิธาน ชีววิทยา นิเวศวิทยาของสัตว์ศัตรูพืชและผลิตผลทางการเกษตร สาเหตุการระบาด และเทคโนโลยีการป้องกันกําจัดที่เหมาะสม เพื่อความปลอดภัยของผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริมและสนับสนุนในการให้บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการป้องกันกําจัดสัตว์ศัตรูพืชและผลิตผลทางการเกษตร ตลอดจนการฝึกอบรม เพื่อให้เกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องได้นําไปใช้ประโยชน์
3. ให้บริการด้านวิชาการทางการเกษตร เกี่ยวกับการวินิจฉัย ตรวจสอบสัตว์ศัตรูพีช และผลิตผลทางการเกษตร เพื่อการเตือนภัยการระบาด และการป้องกันกําจัดที่เหมาะสม

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานเกษตร/ปศุสัตว์/ประมง, สัตวแพทย์/สัตวบาลเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 21 กันยายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กรมวิชาการเกษต, งานเกษตร/ปศุสัตว์/ประมง, สัตวแพทย์/สัตวบาล, สมัครงานติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม