งานราชการ กรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา

18/12/22   |   2k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาสถิติ สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการธนาคาร และสาขาวิชาการตลาด
2. มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และวิเคราะห์แผนงานงบประมาณ
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ ได้ เช่น Microsoft office, Internet, SPSS หรือ Microsoft Project
4. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับพอใช้

ลักษณะงาน
1. ศึกษาวิเคราะห์ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีและการกําหนดเป้าหมายตัวชี้วัด ผลลัพธ์ และผลผลิต
2. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของโครงการ และด้านแผนงาน
3. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทําข้อมูลในการกําหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานวิจัย/วิเคราะห์(เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร)เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

กําหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน - 23 ธันวาคม 2565 ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์กองแผนงาน http://planning.dld.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์/การรับสมัครงาน”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กรมปศุสัตว์, วิจัย/วิเคราะห์, เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคารติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม