งานน่าสนใจในบริษัทชั้นนำ ที่เปิดรับตำแหน่งหัวหน้า / ผู้จัดการ

13/08/20   |   6.1k   |  

เมื่อทำงานมาสักพัก ก็ถึงเวลาที่เราต้องมองหาความก้าวหน้าในสายงานที่ทำ นั่นคือการทำงานในระดับหัวหน้า หรือ ผู้จัดการ ซึ่งถ้าในที่ทำงานปัจจุบันเรายังไม่มีวี่แววจะได้เลื่อนตำแหน่ง ก็คงต้องมองหาทางเลือกใหม่ในบริษัทอื่น หรือสำหรับบางคนที่เป็นระดับหัวหน้าอยู่แล้ว แต่ยังต้องการค้นหาความท้าทายใหม่ ๆ หรือโอกาสที่จะได้เงินเดือนที่สูงขึ้น วันนี้ JobThai ได้คัดสรรงานระดับหัวหน้า / ผู้จัดการ ในองค์กรชั้นนำ ตามสายอาชีพที่น่าสนใจมาให้เลือกแล้ว

 

ขาย

นักขายคือคนที่ต้องเจอกับลูกค้าเพื่อเสนอการขายและปิดการขายให้ได้ ความสามารถของนักขายจึงค่อนข้างมีผลอย่างมากต่อรายได้บริษัท ดังนั้นคนที่เป็นระดับผู้จัดการต้องสามารถดูแลนักขายทุกคนในทีมได้ ต้องมีกลยุทธ์ในการจัดการพนักงานขายแต่ละคน สามารถแนะนำเทคนิคการขาย รวมถึงกระตุ้นให้ทีมนักขายทำเป้าได้ตามต้องการ ซึ่งคนนั้นควรมีทั้งประสบการณ์ในการขาย ความสามารถในการวิเคราะห์ และวางแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ

ตำแหน่งงานน่าสนใจ

 หัวหน้าพนักงานขาย แบรนด์ Ecotopia [กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์]

ผู้จัดการเขต (Sales Area Manager) ภาคเหนือและภาคอีสาน [Thai Stainless Steel Co., Ltd.]

 

ดูงานระดับหัวหน้า / ผู้จัดการ ในสายงาน ขาย ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

การตลาด

หนึ่งสายงานสำคัญที่มีบทบาทในการสื่อสารคุณค่า และความเป็นมาของแบรนด์ หรือทำให้ผู้บริโภครู้จักและเกิดความสนใจในตัวสินค้าก็คืองานสายการตลาด ซึ่งสามารถแตกสายงานออกมาได้มากมาย เช่น Brand / Product Marketing วิจัยตลาด พัฒนาธุรกิจ PR สื่อสารการตลาด และ Digital Marketing โดยคนที่เป็นหัวหน้าหรือผู้จัดการในสายนี้จะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญที่ช่วยวางแผนการตลาดให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร

ตำแหน่งงานน่าสนใจ

Content manager [บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด]

Marketing Supervisor [กลุ่มบริษัท คอมมี่ จำกัด]

 

ดูงานระดับหัวหน้า / ผู้จัดการ ในสายงาน การตลาด ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

บัญชี

การดำเนินกิจการนั้นมีรายรับ รายจ่าย หมุนเวียนเข้าออกนับครั้งไม่ถ้วน จึงต้องมีคนทำหน้าที่หน้าที่บันทึก จัดเก็บ รวบรวม และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารรายรับรายจ่าย หรือหากเป็นระดับหัวหน้าขึ้นไปก็อาจจะต้องรับผิดชอบในเรื่องของการจัดทำงบการเงินต่าง ๆ วางแผนระบบบัญชีหรือกระบวนการทำงาน รวมถึงจัดทำรายงานทางการเงินให้กับองค์กรเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ วางแผน ควบคุม และใช้ประกอบการตัดสินใจด้วยอีกด้วย

ตำแหน่งงานน่าสนใจ

รองผู้จัดการบัญชี [บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด]

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี [KAMU KAMU Co., Ltd.]

 

ดูงานระดับหัวหน้า / ผู้จัดการ ในสายงาน บัญชี ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

บุคคล / ฝึกอบรม

แผนกทรัพยากรมนุษย์มีบทบาทสำคัญตั้งแต่การรับสมัครพนักงานที่มีความสามารถ การดูแลสวัสดิการและเงินเดือน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความสามัคคี รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยในระดับหัวหน้าหรือผู้จัดการนั้นจะมีหน้าที่ในการวางแผนหรือวางกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมให้แต่ละแผนกในองค์กรทำหน้าที่ได้เต็มศักยภาพ

ตำแหน่งงานน่าสนใจ

Human Resources Supervisor [บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)]

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ [บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด]

 

ดูงานระดับหัวหน้า / ผู้จัดการ ในสายงาน บุคคล / ฝึกอบรม ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

ผลิต / ควบคุมคุณภาพ / โรงงาน

การผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคจำนวนมากนั้นมีขั้นตอนหลายอย่าง ทั้งการวางแผนการผลิต การดูแลให้คุณภาพของสินค้าอยู่ในมาตรฐาน ซึ่งในกระบวนนี้เกี่ยวข้องกับหลายสายอาชีพ ทั้งคนผลิต ฝ่าย QC ฝ่ายรับประกันคุณภาพ โดยมีหัวหน้าหรือผู้จัดการแต่ละฝ่ายเป็นคนวางแผนกลยุทธิ์ต่าง ๆ และดูแลกำกับคนที่รับผิดชอบงานแต่ละส่วนให้ทำงานตามแผนงานที่วางไว้ได้

ตำแหน่งงานน่าสนใจ

ผู้จัดการแผนกแม่พิมพ์ (ประจำบางพลี) [กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์]

หัวหน้า QC Line (เน้นประสบการณ์หัวหน้า QA/QC โรงงานอาหาร 1 ปีขึ้นไป) [บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด]

 

ดูงานระดับหัวหน้า / ผู้จัดการ ในสายงาน ผลิต / ควบคุมคุณภาพ / โรงงาน ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานระดับผู้จัดการทั้งหมดได้ ที่นี่

 

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

 

*หมายเหตุ : ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของบริษัท

 

 
JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน
Public group · 23,411 members
Join Group
 

 

tags : jobs update, jobs, งาน, หางาน, สมัครงาน, หัวหน้า, ตำแหน่งผู้จัดการ, manager, supervisorติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม