กรมหม่อนไหม รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

กรมหม่อนไหม รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
16/07/22   |   2.6k   |  

กรมหม่อนไหม รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม - 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักวิชาการเกษตร

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. คุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ด้านการเกษตร ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาส่งเสริมการเกษตร สาขากีฏวิทยา
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมกับตําแหน่ง หรือทางอื่นที่เห็นว่าเหมาะสมกับ  ตําแหน่งงาน

ลักษณะงาน
1. งานด้านการขยายพันธ์หม่อน ดูแลแปลงหม่อน การจัดการแปลงหม่อนเพื่อการผลิตไข่ไหม
2. งานด้านการเลี้ยงไหมเพื่ออนุรักษ์เชื้อพันธุกรรม การเลี้ยงไหมเพื่อผลิตไข่ไหม การจัดการไข่ไหม
3. งานด้านการศึกษาค้นคว้าทดลอง วิจัยทางการเกษตร รวบรวมข้อมูลและสถิติของงานวิจัย ดําเนินการฝึกอบรมเกษตรกร แนะนําเกี่ยวกับการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
4. งานด้านถ่ายทอดเทคโนโลยี เผยแพร่ความรู้ด้านหม่อนไหม
5. งานด้านการออกตรวจสอบผ้าไหมเพื่อขออนุมัติติดดวงตรานกยูงพระราชทาน
6. งานในหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย เช่น ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดทํา Web Site ของหน่วยงานและการเชื่อมโยง Web Site ของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานเกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครงาน ขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร ด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ แพร่ เลขที่ 295 หมู่ที่ 10 ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ โทรศัพท์          05-4613-477 ตั้งแต่วันที่ 11-20 กรกฏาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครงาน   ได้ทาง https://qsds.go.th/newqsscpre/ หัวข้อรับสมัครงาน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กรมหม่อนไหม, เกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม