กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
30/06/22   |   1.2k   |  

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักวิชาการสหกรณ์

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ทางธุรกิจการเกษตร ทางบริหารธุรกิจเกษตร ทางการบริหารธุรกิจเกษตร ทางการบริหารธุรกิจการเกษตร ทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร หรือทางการสหกรณ์)

ลักษณะงาน

1. ร่วมศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับการส่งเสริมเผยแพร่ ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ รวมทั้งการจัดตั้งสหกรณ์ การบริหารจัดการ การบริหารการเงิน การพัฒนาธุรกิจ และการตลาดของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้คําแนะนําแก่บุคลากรสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถดําเนินงานและพึ่งพาตนเองได้
2. ร่วมศึกษา วิเคราะห์ พิจารณา ให้คําปรึกษาตอบข้อร้องเรียนในเบื้องต้น และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารการจดทะเบียนสหกรณ์ การควบสหกรณ์ การแยก และการเลิกสหกรณ์ เพื่อให้คําแนะนําแก่สหกรณ์และการกรอกใบสําคัญรับจดทะเบียน รวมถึงการชําระบัญชี การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับระเบียบของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ การร้องเรียนการดําเนินงานของสหกรณ์ เพื่อนําเสนอนายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัยหรือสั่งการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ร่วมวิเคราะห์ และดําเนินการเกี่ยวกับการวางแผน ควบคุม ติดตาม ประเมินผลการชําระหนี้ของสหกรณ์ให้สามารถชําระหนี้ได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด และตรงตามวัตถุประสงค์การกู้เงินกองทุนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อให้ข้อแนะนําในการวางแผนการชําระหนี้ การขอผ่อนผันชําระหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานบัญชี,เกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่,กฎหมาย,วิจัย/วิเคราะห์เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี เลขที่ 3 หมู่ 1 ตําบลไร่ส้ม อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3242-4307 ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2565 - 6 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กรมส่งเสริมสหกรณ์, บัญชี, เกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่, กฎหมาย, วิจัย/วิเคราะห์ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม