กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

16/08/22   |   1.3k   |  

กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม - 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาบัญชี และสาขาวิชาสถิติ
2. มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และวิเคราะห์แผนงานงบประมาณ
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ ได้ เช่น Microsoft office, Internet, SPSS หรือ Microsoft Project
4. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับพอใช้         

ลักษณะงาน
1. ศึกษาวิเคราะห์ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีและการกําหนดเป้าหมายตัวชี้วัด ผลลัพธ์ และผลผลิต 
2. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของโครงการ และด้านแผนงาน
3. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทําข้อมูลในการกําหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์ 
4. จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานของงาน/โครงการ
5. จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานวิจัย/วิเคราะห์(เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร),บัญชี,คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ http:planning.dld.go.th/th หัวข้อการรับสมัครงานหรือขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป กองแผนงาน ตึกชัยอัศวรักษ์ ชั้น 4 กรมปศุสัตว์ ตั้งแต่วันที่ 4 - 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กรมปศุสัตว์, วิจัย/วิเคราะห์, เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร, บัญชี, คอมพิวเตอร์/it/โปรแกรมเมอร์ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม