5 สิ่งที่คนรุ่นใหม่ใช้พิจารณาองค์กร ก่อนส่งใบสมัคร

27/04/18   |   9.3k   |  

“ยังไม่เจองานที่ถูกใจอีกเหรอลูก” พินต์หันไปส่ายหน้าเล็กน้อยให้กับแม่ขณะที่กำลังหางานอยู่

แม้ว่าจะมีงานมากมายให้เลือกสมัคร แต่เธอก็ยังไม่รีบตัดสินใจ เธอเลือกที่จะให้เวลากับการศึกษาองค์กรที่เธอสนใจมากขึ้น เพราะนอกเหนือจากเงินเดือนที่เหมาะสมแล้ว ความท้าทายของงาน ความยืดหยุ่นในเรื่องเวลาการทำงาน รวมถึงวัฒนธรรมองค์กรก็เป็นสิ่งที่เธอให้ความสำคัญมากด้วย

 

เนื่องจากตลาดแรงงานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทรนด์การทำงานอิสระกำลังได้รับความสนใจจากคนทำงานมากขึ้น การทำงานประจำที่ได้รับค่าตอบแทนสูงเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่คำตอบของคนทำงานยุคนี้ จนทำให้หลายองค์กรต้องเจอกับปัญหาในการดึงดูดพนักงานเก่ง ๆ ให้เข้ามาทำงานด้วย ดังนั้นองค์กรจึงจำเป็นต้องวางแผนและปรับตัวเพื่อรับมือกับปัญหานี้ โดยสิ่งสำคัญก็คือการทำความเข้าใจถึงสิ่งที่พวกเขาต้องการให้มากที่สุด และเพื่อช่วยเป็นแนวทางให้กับองค์กร JobThai จึงมีสิ่งที่คนทำงานใช้พิจารณาองค์กรมาฝาก ว่านอกเหนือจากเรื่องของเงินเดือนแล้ว ปัจจัยสำคัญ 5 อย่างที่คนทำงานใช้พิจารณาก่อนส่งใบสมัครนั้นมีอะไรบ้าง

 

 

  • มีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพของตัวเอง และได้ทำงานที่ท้าทายอยู่เสมอ
  • มีงบประมาณสนับสนุนให้พนักงานได้เพิ่มพูนความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
  • ให้อิสระในการทำงานโดยไม่จำเป็นต้องบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน หรือมีเวลาและสถานที่ในการทำงานที่ยืดหยุ่น
  • มีสวัสดิการเงินออม เพื่อความมั่นคงในอนาคตของพนักงาน
  • มีสวัสดิการพิเศษอื่น ๆ เพิ่มเติม ที่สามารถช่วยให้คุณภาพชีวิตของพนักงานดีขึ้นได้

 

 

มีโอกาสก้าวหน้าในสายงาน

คนทำงานทุกคนย่อมต้องการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ดังนั้นองค์กรต้องแสดงให้พนักงานเห็นว่าพวกเขาสามารถเติบโตในสายอาชีพได้ อย่างไรก็ตามความก้าวหน้าในที่นี้อาจไม่ใช่แค่การเลื่อนตำแหน่งเพียงอย่างเดียว แต่การมอบหมายงานที่ท้าทายมากขึ้น หรือขยายขอบเขตความรับผิดชอบให้กว้างขึ้นก็สามารถสะท้อนให้พนักงานเห็นถึงโอกาสก้าวหน้าในงานที่ทำได้เช่นกัน

 

มีงบประมาณในการส่งเสริมศักยภาพของพนักงาน

การที่องค์กรมีงบประมาณในส่วนนี้ จะเป็นการช่วยเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงานให้มีมากขึ้น และเมื่อพนักงานมีศักยภาพและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะทำให้องค์กรเติบโตตามไปด้วย ซึ่งนอกจากจะทำให้พนักงานรู้สึกอยากทำงานกับองค์กรแล้วยังช่วยให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร เพราะสะท้อนให้เห็นว่าองค์กรให้ความสำคัญกับพนักงาน

 

มีเวลาในการทำงานที่ยืดหยุ่น

ในยุคที่เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตมีความก้าวหน้า สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น ทำให้คนทำงานยุคนี้มองว่าเราสามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่จำเป็นต้องเข้ามาทำงานในออฟฟิศ นอกจากนี้การให้เสรีภาพแก่พนักงานโดยไม่ต้องมีการบันทึกเวลาเข้า-ออก ก็จะทำให้พนักงานรู้สึกมีอิสระในการทำงาน ซึ่งอาจส่งผลให้พนักงานมีแรงจูงใจที่จะสร้างผลงานที่ดีให้แก่องค์กรอีกด้วย

 

มีสวัสดิการเงินออม

การที่บริษัทมีสวัสดิการที่เกี่ยวกับการออมเงินให้กับพนักงานจะทำให้พวกเขารู้สึกได้ว่าองค์กรให้ความสำคัญและมองถึงความมั่นคงในอนาคตของพนักงาน เช่น การมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ก็จะช่วยทำให้พนักงานมีเงินก้อนไว้สำหรับใช้ตอนเกษียณอายุ หรือเป็นหลักประกันทางการเงินให้แก่ครอบครัวได้

 

มีสวัสดิการพิเศษอื่น ๆ

สวัสดิการพิเศษ เช่น ฟิตเนส อาหารกลางวัน รถบริการรับ-ส่งพนักงาน ฯลฯ แม้จะดูเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ก็ถือเป็นอีกตัวช่วยที่จะทำให้พนักงานรู้สึกอยากทำงานอยู่กับองค์กรมากขึ้น ซึ่งการให้สวัสดิการพิเศษเหล่านี้นอกจากจะเป็นการใส่ใจคุณภาพชีวิตพนักงานแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและความมั่นคงขององค์กรนั้น ๆ อีกด้วย

 

การที่องค์กรให้ความสำคัญกับความมั่นคงของพนักงาน สวัสดิการ การรักษาสมดุลชีวิตและการทำงาน (Work-Life Balance) หรือแม้กระทั่งสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่เป็นเรื่องสำคัญไม่น้อยสำหรับคนทำงานรุ่นใหม่นั้น นอกจากจะสามารถดึงดูดคนเก่งให้มาร่วมงานกับองค์กรเราได้แล้ว ยังจะสามารถสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มีอยู่ทำงานได้อย่างมีความสุขและเพิ่มประสิทธิผลให้กับองค์กรต่อไปได้อีกด้วย

 

 

JobThai มี Line แล้วนะคะ

ติดตามสาระความรู้สำหรับคนทำงาน ที่ย่อยง่าย อ่านสนุก และพูดคุยทุกแง่มุมเกี่ยวกับการทำงานอย่างใกล้ชิดที่

เพิ่มเพื่อน

tags : hr, human resource, คนทำงาน, การทำงาน, หางาน, สมัครงานติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม