สิทธิที่คนทำงานต้องรู้ : แจ้งลาออกล่วงหน้าจำเป็นแค่ไหน มีสิทธิอะไรบ้างที่ควรจะได้

สิทธิที่คนทำงานต้องรู้ : แจ้งลาออกล่วงหน้าจำเป็นแค่ไหน มีสิทธิอะไรบ้างที่ควรจะได้
22/06/20   |   419.9k   |  

 

  • กฎหมายไม่ได้บังคับว่าต้องแจ้งลาออกล่วงหน้า 30 วัน แต่ที่บริษัทมักกำหนดไว้ก็เพื่อจะได้มีเวลาเตรียมหาคนมาแทน และจัดการงานส่วนที่เรารับผิดชอบ
  • เมื่อเราส่งจดหมายลาออกแบบเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ก็ถือว่าการลาออกของเราสมบูรณ์ โดยไม่จำเป็นต้องรอการอนุมัติจากนายจ้าง
  • สัญญาจ้างของพนักงานประจำ เป็นสัญญาแบบไม่มีระยะเวลา ทำให้เราสามารถยื่นลาออกเมื่อไหร่ก็ได้ แต่สำหรับพนักงานสัญญาจ้างที่มีระยะเวลาในการทำงานกำหนดอยู่ในสัญญา จะไม่สามารถลาออกก่อนครบกำหนดสัญญาได้ หรือถ้าได้ ก็อาจจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้บริษัท
  • การลาออกเองเราจะไม่มีสิทธิได้ค่าชดเชยจากบริษัท แต่เรามีสิทธิขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงานจากประกันสังคมได้ ถ้าปฏิบัติตามเงื่อนไขของเขาอย่างครบถ้วน
     

 

สมัครงานง่าย ได้งานที่ใช่ ใช้ JobThai Mobile Application สิ

iOS

Android

Huawei AppGallery

 

การสมัครงานและการลาออกเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดในโลกของการทำงาน ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรหากเราจะมองหาบริษัทที่ให้เงินเดือนมากขึ้น มองถึงตำแหน่งงานที่ก้าวไปไกลกว่าเดิม อยากเปลี่ยนสายงาน หรือแม้แต่ได้เลือกทำงานที่หลงใหลจริง ๆ ต่างก็เป็นเหตุผลที่เหมาะสมกับการลาออกทั้งนั้น แต่เรื่องที่คนส่วนใหญ่มักสงสัยก็คือ เราต้องรู้อะไรบ้างหากจะลาออก?

 

คงเคยได้ยินว่า “ถ้าจะลาออก ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันนะ” แล้วจำเป็นที่ต้องรอนายจ้าง “อนุมัติให้ลาออก” ก่อนไหม? หรือ ลาออกแล้วเราจะได้อะไรบ้าง วันนี้ JobThai ได้รวบรวมคำตอบมาไว้ให้คนทำงานทุกคนแล้ว

 

“ต้องแจ้งลาออกล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน” จริงหรือ?

ที่จริงแล้วกฎหมายไม่ได้กำหนดเอาไว้หรอกว่าต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนลาออกนานแค่ไหน เราจะยื่นจดหมายวันนี้แล้วพรุ่งนี้ไม่มาทำงานเลยก็ได้ แต่การทำแบบนี้จะทำให้เราดูไม่เป็นมืออาชีพ ไม่มีความรับผิดชอบ แถมยังส่งผลกระทบกับงานของคนอื่นด้วย การแจ้งล่วงหน้า 30 วัน จึงเป็นการให้องค์กรเตรียมคนใหม่มาทำงานแทน และเราจะได้มีเวลาจัดการงานที่ยังค้างอยู่ หรือจะเตรียมส่งต่องานไปให้เพื่อนคนอื่นดูแลนั่นเอง

 

สิ่งสำคัญที่ไม่ควรลืมก็คือ เราต้องแจ้งลาออกโดยการยื่นจดหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรเสมอ เพราะการแจ้งออกด้วยคำพูดอย่างเดียวแล้วหายไปเฉย ๆ จะทำให้ไม่มีหลักฐานการลาออกและถ้าขาดงานเกิน 3 วัน โดยไม่มีเหตุอันควร ก็อาจเป็นเหตุผลให้บริษัทบอกเลิกจ้างโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยได้ แถมยังส่งผลให้เสียสิทธิ์ต่าง ๆ อย่าง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือสวัสดิการอื่นของบริษัทอีกด้วย

 

ยื่นจดหมายลาออกแล้ว แต่นายจ้างไม่อนุมัติ?

นายจ้างไม่สามารถปฏิเสธการลาออกของเราได้ ถ้ามีการยื่นจดหมายลาออกที่เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว เราจะไม่มาทำงานตามวันที่แจ้งลาออกเลยก็ได้โดยไม่ต้องรออนุมัติ และนายจ้างเองก็ไม่มีสิทธิ์มาบังคับไม่ให้เราออกด้วยเช่นกัน

 

ลาออกตอนไหนดี? ไม่ใช่เรื่องที่ทำได้เสมอไป

ไม่ใช่ทุกคนที่จะแจ้งลาออกตอนไหนก็ได้ ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับสัญญาจ้างงานที่เราทำกับบริษัทว่าเป็นสัญญาแบบไหน ซึ่งมี 2 ประเภท คือ สัญญาแบบไม่มีระยะเวลา และ สัญญาแบบมีกำหนดระยะเวลา

 

สัญญาแบบไม่มีระยะเวลา

คือสัญญาจ้างของพนักงานทั่วไปหรือที่เราเรียกกันว่า “พนักงานประจำ” สัญญาแบบนี้จะไม่มีการระบุเอาไว้ว่าต้องทำงานนานแค่ไหน ทั้งเราและนายจ้างมีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาได้ทั้งคู่ ถ้าเราเซ็นสัญญาแบบนี้ก็จะสามารถลาออกเมื่อไหร่ก็ได้ที่ต้องการ

สัญญาแบบมีกำหนดระยะเวลา

เป็นสัญญาที่กำหนดระยะเวลาทำงานไว้ชัดเจน เช่น สัญญาจ้าง 6 เดือน สัญญาจ้าง 1 ปี ถ้าทำงานจนครบกำหนดเวลาแล้วเราจะไม่ไปทำงานเลยก็ได้ แต่ถ้าลาออกก่อนครบกำหนดในสัญญาก็อาจต้องจ่ายค่าเสียหายให้บริษัท ซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและรายละเอียดในสัญญาแต่ละฉบับ

 

แต่ก็จะมีสัญญาจ้างกำหนดระยะเวลาบางประเภท ที่ระบุไว้ว่านายจ้างและลูกจ้างสามารถยกเลิกสัญญาเมื่อไหร่ก็ได้ ก็จะถือว่าสัญญาแบบนี้เป็นสัญญาที่ไม่กำหนดระยะเวลาเช่นกัน

 

ได้ค่าชดเชยอะไรบ้าง ถ้าลาออก

เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญที่คนทำงานอยากรู้ กรณีที่เราลาออกเองจะไม่ได้ค่าชดเชยอะไรจากบริษัท แต่เราสามารถขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงานจากประกันสังคมได้ ถ้าเราจ่ายประกันสังคมมาแล้วเกิน 6 เดือน (ภายใน 15 เดือนก่อนว่างงาน)

 

อย่าลืมไปขึ้นทะเบียนออนไลน์ที่เว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน ภายใน 30 วันหลังลาออก เพราะถ้าเกินกำหนดแล้วจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ย้อนหลังได้ นอกจากนี้เราต้องไปรายงานตัวกับสำนักจัดหางานเดือนละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย และถ้าทางสำนักจัดหางานมีงานมาแนะนำเราก็ต้องไปสมัครและสัมภาษณ์ด้วย

 

เงินทดแทนกรณีว่างงานนี้จะได้รับอยู่ที่ 30 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนล่าสุดและจะได้รับไม่เกินปีละ 90 วัน หรือ 3 เดือน ถ้าเงินเดือนเรา 10,000 บาทจะได้เงินทดแทนเฉลี่ยเดือนละ 3,000 บาท โดยที่จะคิดจากฐานเงินเดือนสูงสุดที่ 15,000 บาท เท่านั้น หากได้เงินเดือนสูงกว่านี้ก็จะได้รับเงินชดเชยแค่เดือนละ 4,500 บาท นอกจากนี้ถ้าเจ็บป่วย ประสบอุบัติเหตุ คลอดบุตร ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต เรายังใช้สิทธิ์ประกันสังคมต่อได้อีก 6 เดือนหลังจากออกลาโดยไม่ต้องจ่ายเงินเข้าประกันสังคมอีกด้วย

 

ลาออกแบบรักษากฎหมายก็ดี แต่รักษาความสัมพันธ์ที่มีด้วย

ถึงกฎหมายจะไม่ได้กำหนดเวลาการยื่นลาออกและเราก็ไม่ต้องรอให้นายจ้างอนุมัติ แต่โดยมารยาทในการลาออกแล้วเราก็ควรแจ้งล่วงหน้าตามที่บริษัทกำหนดไว้ เพราะนอกจากจะไม่กระทบกับการทำงานของคนอื่นแล้ว ยังเป็นการรักษาน้ำใจระหว่างกันอีกด้วย เพราะไม่แน่ว่าในอนาคตเราอาจได้กลับมาร่วมงานกับคนจากบริษัทเก่าก็ได้

 

ลาออกยังไงไม่ให้มีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน

ดูมารยาทในการลาออกที่นี่เลย

 

ถ้ายิ่งตำแหน่งเรามีความสำคัญกับบริษัทด้วย หากลาออกไปแบบกะทันหันแล้วทำให้บริษัทเสียหายก็อาจมีการยื่นฟ้องร้องเราได้ด้วย คงจะดีกว่าแน่ถ้าเราได้ลาออกอย่างถูกกฎหมายและส่งผลดีต่อทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นด้านการทำงานหรือความรู้สึกระหว่างกัน

 

JobThai เปิด Official Group แล้ว

ถ้ากำลังหางาน หาคน หรืออยากพูดคุยทุกเรื่องเกี่ยวกับการทำงาน มา Join กับเราเลย 

 

tags : career & tips, สิทธิของคนทำงาน, คนทำงาน, การลาออก, การทำงาน, เคล็ดลับสำหรับคนทำงาน, การเปลี่ยนสายงานติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม