งานราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม - 19 มีนาคม พ.ศ. 2567

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 11,280 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
2. มีประสบการณ์ด้านการสํารวจเก็บรวบรวมข้อมูล และบันทึกข้อมูล เช่น การสํารวจ สํามะโน

ลักษณะงาน
1. ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสํามะโน/สํารวจ ตามแผนปฏิบัติงานประจําปีของสํานักงานสถิติแห่งชาติ
2. ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง รวบรวมข้อมูล บรรณาธิกรข้อมูลในแบบสํามะโน/สํารวจ
3. รับ/ส่งงานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป การพิมพ์หนังสือราชการและ
เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานนักวิจัย/วิเคราะห์ (เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ธนาคาร)เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

2. พนักงานสถิติ

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรีทุกสาขา
2. มีประสบการณ์ด้านการสํารวจ วิเคราะห์ ประมวลข้อมูลสถิติ เช่น การสํารวจ สํามะโน วิเคราะห์ข้อมูล
จัดทํารายงานข้อมูล เป็นต้น               

ลักษณะงาน

1. ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสํามะโน/สํารวจ ตามแผนปฏิบัติงานประจําปีของสํานักงานสถิติแห่งชาติ
2. ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และแนบนัยของข้อมูลในแบบสํามะโน/สํารวจ
3. สนับสนุนการปฏิบัติงานสํารวจสถิติ อาทิ ช่วยในการจัดร่างตารางรายงานสถิติ ช่วยร่างแบบสอบถาม การบันทึกข้อมูล ประมวลผลข้อมูลสถิติ และวิเคราะห์ตารางสถิติโครงการต่างๆ

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 ถนนมหาดไทย ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 13 - 19 มีนาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, สำนักงานสถิติแห่งชาติ, งานนักวิจัย/วิเคราะห์ (เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ธนาคาร), งานวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม