งานราชการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ 5 อัตรา

งานราชการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ 5 อัตรา

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 19 เมษายน พ.ศ. 2567

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พยาบาลวิชาชีพ

จำนวน: 5 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ขั้นหนึ่ง

ลักษณะงาน
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการพยาบาลและการสาธารณสุขในการศึกษา วิเคราะห์ปัญหา ให้บริการพยาบาลดําเนินการ แก้ไขบําบัดฟื้นฟู พัฒนาและช่วยเหลือทางด้านสภาวะสุขภาพ โภชนาการ สุขาภิบาล อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการป้องกันแก้ไขบําบัดฟื้นฟูด้านยาเสพติด ภายใต้การกํากับแนะนําตรวจสอบเพื่อให้เด็กหรือเยาวชนที่อยู่ในสถานควบคุมตัวและครอบครัวได้รับการส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูตามสภาวะสุขภาพ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานพยาบาลเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 19 เมษายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เปิดเว็บไซต์ http://djop.thaijobjob.com หรือ www.djop.go.th

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, พยาบาลติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม