งานราชการ กรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา

งานราชการ กรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 19 เมษายน พ.ศ. 2567

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นายสัตวแพทย์

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 23,430 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับปริญญาตรีสาขาสัตวแพทยศาสตร์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภา
2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
3. มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ

ลักษณะงาน
1. ปฏิบัติงานการตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ ทั้งด้านอายุรกรรม ศัลยกรรม สูติกรรม รวมถึงการดําเนินการด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน การประมวลผล แปรผล และรวบรวมข้อมูลงาน
2. ปฏิบัติงานตรวจประเมินสถานพยาบาลสัตว์ เพื่อขอตั้งและต่ออายุสถานพยาบาลสัตว์
3. ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองและจัดสวัสดิภาพสัตว์ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด
4. ปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
5. ศึกษา รวบรวมข้อมูลทางวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการสัตวแพทย์
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานสัตวแพทย์/สัตวบาลเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร Download ใบสมัครจาก Web site กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กรมปศุสัตว์ https://vetservice.dld.go.th/index.php/th/ หัวข้อหลัก : ข่าวประชาสัมพันธ์ หัวข้อ : รับสมัครงาน และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ กิโลเมตรที่ 13 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตําบลนาบัว อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 19 เมษายน 2567 ในวันและเวลาราชการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กรมปศุสัตว์, สัตวแพทย์/สัตวบาลติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม