งานราชการ กรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา

งานราชการ กรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน - 22 เมษายน พ.ศ. 2567

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 13,800 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี, พาณิชยการ, บริหารธุรกิจ, การจัดการทั่วไป

ลักษณะงาน
1. ปฏิบัติงานทําบัญชีเอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย
2. รวบรวมข้อมูลด้านการเงิน การบัญชี และรายงานทางการเงินของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย
3. ตรวจสอบประมาณการรายจ่ายของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย
4. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทําสถิติ ปรับปรุงหรือจัดทําฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ ของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานการเงิน/ธนาคาร, งานบัญชีเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร Download ใบสมัครจากเว็บไซต์ http://finance.dld.go.th/th หรือขอใบสมัครได้ด้วยตนเอง โดยสามารถสมัครด้วยตนเอง ยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองคลัง กรมปศุสัตว์ อาคารอุศุภราช ชั้น 1 กรมปศุสัตว์ ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ในวันและเวลาราชการ หรือสมัครทางจดหมาย ยื่นใบสมัครได้ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 3 - 22 เมษายน 2567 ในวันและเวลาราชการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กรมปศุสัตว์, งานการเงิน/ธนาคาร, งานบัญชีติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม