สายงานบุคคลฝึกอบรมน่าสนใจในบริษัทชั้นนำ

สายงานบุคคลฝึกอบรมน่าสนใจในบริษัทชั้นนำ
13/07/23   |   19.5k   |  

งานบุคคล / ฝึกอบรม หรือ HR ที่หลาย ๆ คนคุ้นชื่อ สายงานนี้เป็นอีกสายงานที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านการสรรหาพนักงาน การหาคอร์สเพื่ออบรมและพัฒนาทักษะ รวมไปถึงการรับผิดชอบเรื่องรายได้และสวัสดิการ เพื่อดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจของพนักงาน ซึ่งงานในแผนกนี้ยังแบ่งออกเป็นหลายตำแหน่งทั้ง เงินเดือนและสวัสดิการ บุคคลทั่วไป สรรหาพนักงาน ฝึกอบรมและพัฒนาเป็นต้น

 

วันนี้ JobThai เลยรวบรวมสายงานบุคคล / ฝึกอบรม ที่น่าสนใจในตำแหน่งต่าง ๆ มาไว้ที่นี่แล้ว

งานบริหารเงินเดือนและสวัสดิการ

เงินเดือนและสวัสดิการ เป็นสิ่งที่องค์กรต้องให้แก่พนักงานที่ต่างลงแรงอย่างหนัก และเป็นค่าตอบแทนในการทำงานตลอดทั้งเดือนที่ผ่านมา ซึ่งพนักงานแต่ละคนก็มีค่าตอบแทนที่มากน้อยต่างกันไป ไหนจะสวัสดิการที่พนักงานเลือกใช้ได้เองอย่างวันหยุดพักร้อน เบิกค่าใช้จ่าย ทำให้งานประเภทนี้มีรายละเอียดที่เยอะ ซึ่งทำให้มีงานบริหารเงินเดือนและสวัสดิการหรือ HR Payroll ที่จะมาคอยดูแลและรับผิดชอบเรื่องนี้ 

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

Payroll Supervisor - บริษัท ออบเรย์ (ประเทศไทย) จำกัด

Compensation & Welfare Supervisor - บริษัท ไดซิน จำกัด

HR Officer (Payroll) - บริษัท 21ซันแพสชั่น จำกัด

Payroll Officer - บริษัท โพส เซฟี่ กรุ๊ป จำกัด (OPPO)

HR Payroll & Benefits - บริษัท แมจิก บ๊อกซ์ กรุ๊ป จำกัด (Magic Box Group)

 

ดูตำแหน่งงานบริหารเงินเดือนและสวัสดิการ ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

งานสรรหาพนักงาน

ทรัพยากรมนุษย์ เป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจขององค์กรดำเนินไปได้ด้วยดี ซึ่งกว่าจะรับพนักงานมาได้สักหนึ่งคน ทั้งผู้บริหาร ฝ่ายบุคคล หรือหัวหน้าแผนกนั้น ๆ ต่างต้องคัดกรองใบสมัคร (Resume) อย่างละเอียด ดูผลงานที่ผ่านมา และสัมภาษณ์เพื่อดูทัศนคติก่อนที่จะรับเข้าทำงาน ซึ่งบางองค์กรอาจมีใบสมัครส่งเข้ามากว่าหนึ่งพันใบต่อวัน ทำให้ฝ่ายสรรหาพนักงานเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่ขาดไม่ได้สำหรับองค์กร

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล - บริษัท วิถีไทย เรียลเอสเตท จำกัด

เจ้าหน้าที่สรรหา - บริษัท นภดล เอส กรุ๊ป จำกัด

เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร (HR Recruitment) - Dimi Technology (Thailand) Co., Ltd.

เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง - กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

Human Resource - NUUI World Company Limited

 

ดูตำแหน่งงานสรรหาพนักงาน ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

เพราะโลกแห่งการทำงานในปัจจุบันเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้คนทำงานล้วนต้องพัฒนาทักษะและคอยปรับตัวอยู่เสมอ เพื่อให้เข้ากับขั้นตอนในการทำงานที่เปลี่ยนไป โดยหน้าที่ของงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรจะเข้ามาช่วยพนักงานขององค์กร ผ่านการหาคอร์สเรียนหรือกิจกรรมที่จะทำให้พนักงานทุกคนได้เรียนรู้และทำงานเป็นทีมได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งถ้าองค์กรได้ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเก่ง ๆ ก็จะยิ่งทำให้องค์กรเติบโตได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

ผู้จัดการแผนกสถาบันพัฒนาบุคลากร - บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด

Talent Development Specialist - Transcosmos (Thailand) Co., Ltd.

Training Officer (English Speaking) - บริษัท เอ็มโอแค็ป จำกัด

เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์(กิจกรรมสัมพันธ์) - บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม HRD - บริษัท แปซิฟิค รับเบอร์เวิร์คส์ จำกัด

 

ดูตำแหน่งงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่ง งานบุคคล / ฝึกอบรม ทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของบริษัท

 

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : jobs update, jobthai, งาน, หางาน, สมัครงาน, งานบุคคล, งานฝึกอบรม, งาน hr, human resource, งาน human resource, human resourcesติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม