home > What's new

What's new

JobThai เผยผลสำรวจโลกการทำงานที่เปลี่ยนไปในยุค Post COVID-19 Pandemic

JobThai เผยผลสำรวจโลกการทำงานที่เปลี่ยนไปในยุค Post COVID-19 Pandemic

เมื่อ COVID-19 ส่งผลกระทบกับตลาดแรงงานในหลายด้าน JobThai จึงได้ทำการสำรวจความคิดเห็นจากคนทำงานในเรื่อง “โลกการทำงานที่เปลี่ยนไปในยุค Post COVID-19 Pandemic”

11/01/21   |   2.4k   |   13
What's new

JobThai เปิดเผยข้อมูลการหางาน และโอกาสในโลกการทำงานของนักศึกษาจบใหม่ ปีการศึกษา 2559 ทั้งในระดับปริญญาตรี และอาชีวศึกษา


JobThai ออกบูธแนะนำตำแหน่งงานแก่น้องๆ นักศึกษา ภายในงาน The 10th Hospitality Career Day ที่จัดขึ้นโดยวิทยาลัยดุสิตธานี


ผลสำรวจความคิดและแนวโน้มพฤติกรรมคนทำงานในเรื่องการสมัครงาน และสิ่งที่ให้ความสำคัญในการทำงาน


บรรยากาศงาน “Insights of Digital Recruitment” โดย JobThai เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม So Sofitel Bangkok


SeedCamp by THiNKNET ค่ายบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาเดินทางสู่ภาคใต้เพื่อแบ่งปันความรู้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต


JobThai จัดกิจกรรม Career Ready Guide เตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานในอนาคต ณ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา


JobThai เดินทางไปจัดกิจกรรม Career Ready Guide เตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานในอนาคต ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกครั้ง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมาJobThai เดินหน้าเต็มที่กับโครงการ Career Ready Guide เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานให้กับนิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต


SeedCamp by THiNKNET กิจกรรมดี ๆ จาก THINKNET เดินทางไปแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ในเรื่อง "Agile" กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


คณะนายทหารนักเรียน และอาจารย์หลักสูตรชั้นนายพัน จากโรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร เข้าเยี่ยมชมกิจการและดูงานด้าน GIS Solutions ที่บริษัท ทิงค์เน็ต จำกัด


คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจากวิทยาลัยเทคนิคน่าน เดินทางมาดูงานที่บริษัท ทิงค์เน็ต จำกัด
ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม